Kiirgusallikate inventuur

Prindi

 

Kiirgustegevusloa omaja peab pidama tema vastutusel oleva kiirgusallika ja radioaktiivse jäätme, selle asukoha ja üleandmise kohta arvestust ning tegema üks kord aastas kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete inventuuri.

Kiirgustegevusloa omaja esitab inventuuri tulemused Keskkonnaameti kiirgusosakonnale aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks e-posti aadressile kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee või paberkandjal Keskkonnaamet, Kiirgusosakond, Kopli 76, 10416, Tallinn.

Kui kiirgustegevusloa tingimustes ei ole märgitud teisiti, peavad arvestusdokumendid sisaldama kiirgusallika kohta andmeid, mida nõutakse kiirgusseaduse alusel kiirgustegevusloa taotlemisel. Inventuuri andmed esitatakse vastavalt vormile, mis koosneb esilehest ja kiirgusallika andmeid sisaldavast vormist.
 

Kiirgusallikate inventuuri andmete vormid:
1.Inventuuri andmete esileht (doc);
2.Elektrikiirgusseadet iseloomustavad andmed (doc);
3.Kiirgusallikat ja seda sisaldavat seadet iseloomustavad andmed (doc);
4.Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed (doc).

 

Lisainfo:

Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirguskaitse büroo kontaktid