Riigilõiv kiirgustegevusloa taotlemise ja muutmise eest

Prindi

Riigilõivu määrad on sätestatud riigilõivuseaduses.

Kiirgustegevuseks antava keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

Kiirgustegevuseks antava keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest kiirgusseaduse § 78 lõike 1 punktis 1, 4, 5 või 7 sätestatud kiirgustegevuse muudatuse korral tasutakse riigilõivu 64 eurot.

 

Saaja nimi: Rahandusministeerium

Saaja konto:


• SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

• Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

• Danske Bank – a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

• Nordea Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
 

Viitenumber:
2900081693

Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine (alus: Jäätmeseadus, Kiirgusseadus, Metsaseadus, Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, Välisõhu kaitse seadus, Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus ja RLS § 94-95, § 98-99, § 101, § 131-132. § 104-1041, § 344)
 

Selgitusse märkida:
• selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide Riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele;
• riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi kelle eest makstakse.