Ehitusloa kooskõlastamine

Prindi

Kohalikud omavalitsused saadavad Keskkonnaametile kooskõlastamiseks ehitusloa eelnõu koos ehitusprojektiga. Nõue tuleb looduskaitseseadusest, mille kohaselt ei tohi kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis väljastada ehitusluba ilma Keskkonnaameti nõusolekuta.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

Ehitusloa kooskõlastamiseks esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada motiveeritud avaldus ning ehitusloa eelnõu, mille lisaks on ehitusprojekt. Keskkonnaamet kooskõlastab või jätab saadetu kooskõlastamata ning võib seada ka tingimusi, et kaitse-eesmärgid kahjustatud ei saaks.

Keskkonnaamet vaatab taotluse ja lisad läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Keskkonnaamet vaatab taotluse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Kooskõlastustega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid. Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või ka digitaalselt asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile.