Kaitstaval loodusobjektil viibimise luba

Prindi

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Keskkonnaametilt saada nõusolekut viibimiseks kaitstaval loodusobjektil, kus võib viibida vaid Keskkonnaameti nõusolekul.

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada inimeste viibimist kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja rändlindude koondumispaigas. Soovijal tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas see annab Keskkonnaametile võimaluse kaaluda liikumisloa väljastamist või on liikumine keelatud või lubatud ka ilma Keskkonnaameti nõusolekuta.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. 

Mootorpaadiga sõitmise luba Keeri järvel, Saadjärvel, Pede või Põltsamaa jõel. Kalastamise puhul antakse Keeri järvel, Saadjärvel ja Põltsamaa jõel luba kuni 10 hj mootori kasutamiseks, Pede jõel mootori võimsust ei piirata. Suurema võimsusega mootori kasutamist lubatakse vaid erijuhtudel (nt. spordivõistluste turvamine). Jetide, veesuuskadega jms. sõitmiseks luba ei anta. e-posti teel edastatud taotlusel peab olema taotleja digitaalallkiri. Taotlus tuleb esitada Keskkonnaameti Lõuna regioonile.

Taotlus mootoriga varustatud veesõiduki kasutamiseks kaitsealal (PDF)

Taotlus mootoriga varustatud veesõiduki kasutamiseks kaitsealal  (Word)

Kaitstaval loodusobjektil viibimise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada motiveeritud avaldus, kus peab olema toodud vähemalt järgmine info:

  • taotleja nimi, isikukood / asutus, registrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, aadress)
  • info külastatava ala kohta - maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi nimi, külastatava koha nimi võimalikult täpselt
  • viibimise aeg
  • viibimise eesmärk, tegevuse kirjeldus ja põhjendus
  • viibijate arv ja grupi eest vastutaja
  • kui võimalik, siis skeemil liikumispiirkond
  • millega liigutakse (jalgsi, jalgrattaga vms)
  • kogutavad andmed (kohaldub vaid juhul, kui luba taotletakse mingi uurimistööga seoses).

Keskkonnaamet vaatab taotluse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Liikumislubadega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid. Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või ka digitaalselt asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile.