Lõkke tegemise ja telkimise luba

Prindi

Kaitsealadel, püsielupaikades ja kaitstavatel üksikobjektidel on lubatud telkida ja lõket teha selleks ettevalmistatud ja kaitseala valitseja poolt tähistatud kohtades. Hoiualadel lõkke tegemiskes ja telkimiseks on vajalik ainult maaomaniku nõusolek.

Kui on soov telkida ja/või lõket teha väljaspool eelnimetatud kohti, peavad nii füüsilised kui ka juriidilised isikud taotlema selleks loa.

Looduskaitseseaduse kohaselt võib piiranguvööndis ja sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada telkimist ja lõkke tegemist. Soovijal tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas see annab Keskkonnaametile võimaluse kaaluda loa väljastamist või on telkimine ja lõkke tegemine keelatud või lubatud ka ilma Keskkonnaameti nõusolekuta.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

Lõkke tegemise ja telkimise loa taotluse esitamine
 

Keskkonnaametile tuleb esitada motiveeritud avaldus, kus peab olema toodud vähemalt järgmine info:

  • taotleja nimi, isikukood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, aadress)
  • maakond, vald, loodusobjekti ja vööndi nimi, külastatava koha nimi võimalikult täpselt
  • tegevuse aeg
  • tegevuse eesmärk, kirjeldus ja põhjendus

Keskkonnaamet vaatab taotluse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Lõkke tegemise ja telkimise lubadega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid.

Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või digitaalselt. Esitada võib asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või e-postile.

Lisaks on lõkke tegemiseks ja telkimiseks vajalik ka maaomaniku nõusolek.