Metsasaaduste varumise luba

Prindi

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Keskkonnaametilt saada nõusolekut marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumiseks.

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumist. Soovijal tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas see annab Keskkonnaametile võimaluse kaaluda kaaluda metsasaaduste varumise lubamist või on varumine keelatud või lubatud ka ilma Keskkonnaameti nõusolekuta.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. 

Metsa kõrvalsaaduste varumise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada motiveeritud avaldus, kus peab olema toodud vähemalt järgmine info:

  • taotleja nimi, isikukood / asutuse nimi, registrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, aadress)
  • info külastatava ala kohta - maakond, vald, loodusobjekti ja vööndi nimi, tegevuskoha (piirkonna) nimi võimalikult täpselt
  • tegevuse aeg
  • tegevuse eesmärk, kirjeldus ja põhjendus
  • tegevuses osalejate arv.

Keskkonnaamet vaatab taotluse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Lubadega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid. Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või ka digitaalselt asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile.