Pilliroo või adru kogumise luba

Prindi

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Keskkonnaametilt saada nõusolekut pilliroo või adru varumiseks kaitstaval loodusobjektil.

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada pilliroo ja adru varumist. Soovijal tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas see annab Keskkonnaametile võimaluse kaaluda pilliroo või adru varumise lubamist või on see keelatud või lubatud ka ilma Keskkonnaameti nõusolekuta.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

Pilliroo ja adru varumise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada motiveeritud avaldus ning kinnisasja valdaja nõusolek.

Avalduses peab olema toodud vähemalt järgmine info:

  • taotleja nimi, isikukood / asutuse nimi, registrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, aadress)
  • maakond, vald, loodusobjekti ja vööndi nimi, tegevuse asukoht võimalikult täpselt
  • skeem tegevuspiirkonna kohta
  • tegevuse aeg
  • tegevuse eesmärk, kirjeldus ja põhjendus
  • kogutavate saaduste eeldatav kogus.

Keskkonnaamet vaatab taotluse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Lubadega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid. Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või ka digitaalselt asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile.