Sõidukiga liikumise luba

Prindi

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Keskkonnaametilt saada nõusolekut kaitstaval loodusobjektil sõidukiga liikumiseks.

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmist. Soovijal tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas see annab Keskkonnaametile võimaluse kaaluda sõidukiga liikumise loa väljastamist või on liikumine keelatud või lubatud ka ilma Keskkonnaameti nõusolekuta.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

Sõidukiga liikumise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada motiveeritud avaldus, kus peab olema toodud vähemalt järgmine info:

  • taotleja nimi, isikukood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, aadress)
  • info ala kohta - maakond, vald, loodusobjekti ja vööndi või veekogu nimi, külastatava koha nimi võimalikult täpselt
  • viibimise aeg
  • viibimise eesmärk, tegevuse kirjeldus ja põhjendus
  • sõiduki tüüp ja number, paadi puhul ka mootori võimsus
  • sõitjate arv ja grupi eest vastutaja
  • kui võimalik, siis skeemil liikumispiirkond ära näidata.

Keskkonnaamet vaatab taotluse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Sõidukiga liikumise lubadega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid. Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või ka digitaalselt asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile.