Maavara uuringu ja kaevandamise loa taotlused

Prindi

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

1. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

2. Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

3. Ainja V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

4. Kurvitsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

5. Orgita VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

6. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

7. Loone uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

8. Reinu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

9. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

10. Kõrveküla uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlus

11. Koonga III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

12. Järvakandi uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus

13. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

14. Kivinina uuringuloa taotlus 

15. Selja III geoloogilise uuringu loa taotlus

16. Kikepera II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

17. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

18. Valistre uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

19. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

20. Järvakandi, Pärnu-Jaagupi, Pärnu,Häädemeeste, Ikla baaskaardilehtede koostamise üldgeoloogiline uurimistöö taotlus

21. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

22. Veadla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

23. Mädara uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

1. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus

2. Saarepeedi liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus

3. Lavassaare karjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus

4. Vanakubja liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus

5. Künka kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus

6. Suurkõrtsi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus

7. Tõrise II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

8. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus

9
. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

10. Orgita II paekarjääri kaevandamisloa pikendamist taotlus

11. Riisselja kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus

12. Muri kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus

13. Neitla III maavara kaevandamise loa taotlus

14. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus

15. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

16. Männiku VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

17. Välgi II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus