Info ettevõtjale majandustegevuse registrisse kandmise kohta

Prindi

Alates 01.07.2014 peavad kultiveerimismaterjali tarnida soovivad isikud esitama majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate. Majandustegevuse registrisse pääseb ID-kaardiga sisse logides eesti teabevärava kaudu.

Kultiveerimismaterjali tarnimisena käsitletakse kultiveerimismaterjali tootmist, ladustamist, pakendamist, ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamist või turustamist.

Lisatud juhise abil saab ettevõtja esitada majandustegevusteate või muuta oma esitatud andmeid.

Kultiveerimismaterjali import

Prindi

Euroopa Komisjoni 26. veebruari 2015 rakendusotsuse (EL) 2015/321 alusel võib Eesti Vabariik 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2019 Euroopa Komisjoni 23. detsembri 2008 otsuse nr 2008/989/EÜ alusel otsustada metsakultiveerimismaterjali impordi lubamise üle kolmandatest riikidest. Meil sobib kasutamiseks Valgevene Vabariigist pärinev hariliku kuuse kultiveerimismaterjal, mis kuulub kategooriasse „algallikas tuntud“ ning algmaterjal võib pärineda kas „seemneallikast“ või „puistust“. Imporditav kultiveerimismaterjali partii peab olema varustatud põhisertifikaadiga või päritolumaa ametliku sertifikaadiga ning lisaks veel partiid iseloomustava dokumentatsiooniga.

Eesti Vabariigil on õigus otsustada, kas imporditav kultiveerimismaterjali partii on toodetud samaväärselt kui direktiivi 1999/105/EÜ sätete alusel toodetu. Eestil on kohustus teavitada teisi liikmesriike, kui Valgevenest imporditakse otsuse nr 2008/989/EÜ alusel lubatud hariliku kuuse kultiveerimismaterjali.

Hariliku kuuse kultiveerimismaterjali import Valgevenest on võimalik juhul, kui kohalikel tootjatel või liikmesriikidel pole meie tarbijatele kultiveerimismaterjali defitsiidi tingimustes võimalik pakkuda sobivat sortimenti.

Kultiveerimismaterjali impordi soovijal tuleb vastavalt keskkonnaministri 01.07.2016 määruse nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded “ §20 kohaselt taotleda Keskkonnaameti metsaosakonnast impordiluba.

Kultiveerimismaterjal

Prindi

Estonian list of approved basic material for the production of forest reproductive material (01.02.2016)