Metsakaitseekspertiis

Prindi

Metsakaitseekspertiisi algatab Keskkonnaamet metsateatisega või muul viisil laekunud teabe alusel:
1) ettekirjutise tegemiseks metsakahjustuste ärahoidmiseks ja nende leviku tõkestamiseks;
2) rekreatiivse kasutamisega seotud metsakahjustuste vältimiseks piirangute kehtestamiseks omanike nõusolekul.

Metsakaitseekspertiisi tellimiseks esitab metsaomanik Keskkonnaametile olulise metsakahjustuse esinemise kohta metsateatise metsakahjustusest või taotluse lageraie tegemiseks:

  • tormi, üleujutuse, ulatusliku metsatulekahju või muu loodusjõu põhjustatud ulatuslike kahjustuste tõttu hukkunud;
  • looduslike tegurite tagajärjel halva tervisliku seisundiga metsa;
  • halva fenotüübiga puistu;
  • metsaomanikust sõltumata põhjusel väikese rinnaspindalaga ja täiusega puistu uuendamiseks.

Mets
Foto: Mikk Männiste
Metsakaitseekspertiis tehakse 30 tööpäeva jooksul metsateatise, metsaomaniku taotluse või metsakahjustust käsitleva teabe saabumisest arvates. Metsakaitseekspertiis tehakse võimalusel kogu kahjustusalale korraga.

Metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi kohta vormistatakse arvamus, mis sisaldab:
1) ekspertiisi tegemise põhjused;
2) metsa seisukorra hinnangut;
3) eksperdi arvamust, metsakaitseekspertiisi korral soovitusi metsakaitsetööde tegemiseks.

Õigusaktid