Metsapuude seemnekontrollilabor

Prindi

Metsapuude seemnekontrollilabor jätkab oma tööd Keskkonnaameti metsaosakonnas. Laboril on akrediteering (Eesti Akrediteerimiskeskuse katselabor L037) aastast 2000, kui tegutseti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse koosseisus. Alates 01.02 2009 kuulub labor Keskkonnaameti metsaosakonna koosseisu. Laboril on tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteem.

Laboris kontrollitakse metsapuude seemnete kvaliteeti ja tunnustatakse seemnepartiisid. Metsapuude seemnete kvaliteedi kontrolliks on akrediteeritud seemnete puhtuse määramine (meetod ISTA 3), 1000 seemne massi määramine (meetod ISTA 10) ja seemnete idanevuse määramine (meetod ISTA 5). Kvaliteedinõuetele (Keskkonnaministri määrus nr.45 06.07 2006 „ Kultiveerimismaterjali kategooriad, kultiveerimismaterjali algmaterjalile ning kultiveerimismaterjali kvaliteedile esitatavad nõuded“ lisa 2) vastavuse korral väljastatakse tellijale analüüsiprotokoll ning sertifitseerimisnõuete (Keskkonnaministri määrus nr. 85 21.12 2006 „Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded“) vastavuse korral seemnepartii põhitunnistus.