Enammakstud riigilõivu tagastamine

Prindi

Enammakstud riigilõivu on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vormikohane allkirjastatud avaldus Keskkonnaameti kontorisse või saata postiga aadressile Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti (Riigilõivuseadus § 12 lg 1).