Järelevalve

Prindi

Vastavalt AÕKS § 113 nimetatud ainetele (lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavatele värvidele, lakkidele ning sõidukite taasviimistlusmaterjalidele) esitatavate nõuete täitmise järelevalvet teostavad Eestis:
1) Keskkonnainspektsioon – kasutamisele esitatavate nõuete täitmise osas;
2) Tarbijakaitseamet – märgistusele esitatavate nõuete täitmise osas jaemüügis;
3) Maksu- ja Tolliamet – sisseveole esitatavate nõuete täitmise osas;
4) Terviseamet – märgistusele esitatavate nõuete täitmise osas hulgimüügis.