Orgaaniliste lahustite kasutaja registreerimine

Prindi

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitaja, kellel puudub välisõhu saasteloa või keskkonnakompleksloa omamise kohustus, kuid ületab tööstusheite seaduse (ehk THS) 5. peatükis toodud künniseid, peab oma tegevuse Keskkonnaametis registreerima (THS-i § 134). Selle kohta väljastatakse Keskkonnaameti poolt käitajale ka registreerimistõend.

THSi 5. ptk toodud künnised arvestatakse lahustite, sealhulgas segu koostises oleva lahusti aastase kasutamise järgi tootmisterritooriumil ning need on:

 1. liimiga katmine – 5 tonni või enam;
 2. uute sõidukite pindade katmine – 0,5–15 tonni;
 3. sõidukite taasviimistlemine – 0,5 tonni või enam;
 4. rullmaterjali katmine – 25 tonni või enam;
 5. metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine – 5 tonni või enam;
 6. puitpinna katmine – 15 tonni või enam;
 7. nahkpinna katmine – 10 tonni või enam;
 8. mähisejuhtme katmine – 5 tonni või enam;
 9. pinnakattevahendi, laki, trükivärvi ja liimi tootmine – 100 tonni või enam;
 10. jalanõude tootmine – 5 tonni või enam;
 11. farmaatsiatoodete tootmine – 50 tonni või enam;
 12. kuivatiga rullofsettrükk, muu rotatsioonsügavtrükk, fleksograafia, rotatsioonsiidtrükk, lamineerimine või lakkimine – 15 tonni või enam;
 13. väljaannete trükkimiseks kasutatav rotatsioonsügavtrükk – 25 tonni või enam;
 14. rotatsioonsiidtrükk kangale või papile – 30 tonni või enam;
 15. kummi töötlemine – 15 tonni või enam;
 16. taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimine ning taimse õli rafineerimine – 10 tonni või enam;
 17. puitmaterjali immutamine – 25 tonni või enam;
 18. puit- ja plastmaterjali lamineerimine – 5 tonni või enam;
 19. uute sõidukite pindade tööstuskatmine – 15 tonni ja enam;
 20. pinna puhastamine tootmisprotsessis, kasutades käesoleva seaduse §-s 140 või 141 nimetatud aineid – 1 tonni või enam;
 21. muu pinna puhastamine – 2 tonni või enam;
 22. keemiline puhastus – igasugune lahtusti kogus.

Siin tuleb tähelepanu pöörata sellele, et lahusti kulu arvutatakse, liites kasutatavates kemikaalides ja segudes sisalduva lahusti kogused. Näiteks, kui kasutatakse 10 t viimistlusvahendit aastas, mille lahustisisaldus on 60%, siis lahusti aastane kulu on 10 t*60%=6 t.

Kui liita ainult kemikaalide ning segude kogused, jättes arvestamata lahusti sisaldust, siis see ei kajasta see lahusti kulu.

Juhul, kui ettevõtte tegevus läheb ülaltoodud loetelu alla, kuid lenduvate orgaaniliste ühendite (ehk LOÜ) aastane heitkogus on üle 0,1 t, siis ei ole vaja tegevust registreerida, vaid on vaja välisõhu saasteluba. Kui orgaaniliste lahustite kasutaja ei ole oma tegevuse registreerimisel ise välja toonud, kui suur on aastane LOÜ heitkogus, siis arvutab selle esitatud kohustuslike andmete põhjal Keskkonnaamet.

Loe välisõhu saasteloa omamise kohta täpsemalt siit ja keskkonnakompleksloa omamise kohta siit.