Veekasutuse aastaaruanne

Prindi

Veekasutuse aastaaruande esitamist reguleerib keskkonnaministri 17.01.2007 määrus nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“.

Veekasutuse aastaaruanne tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2017 veebipõhisesse andmebaasi VEKA loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx. Andmebaas on avatud alates 1. veebruarist 2017.

Andmebaasi saab siseneda kasutajanime või e-posti aadressi ning parooli abil (kehtib sama parool, mis eelmisel aastal) või ID-kaardiga Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee. Juhul, kui sisselogimine ID-kaardiga ei õnnestu, siis tähendab see, et andmebaasis puudub Teie isikukood. Juhul, kui tekib probleeme VEKA andmebaasi ligipääsuga, tuleb pöörduda Keskkonnaagentuuri poole: Nele Sinikas, Nele dot Sinikas at envir dot ee, telefon 673 7568 või Maria Oravas, Maria dot Oravas at envir dot ee,  telefon 673 7566.

Aruandes tuleb täita kõik nõutud väljad. Aruande täitmise juhend on leitav VEKA koduleheküljelt (Abimaterjalid). Oluline on täita aruande sisestaja andmed (nimi ja kontaktid) ja sisestamise kuupäev. Kui nõutud informatsioon puudub, tuleb märkida põhjendus (nt reoveesetet 2016. aastal ei käideldud, nõutud informatsioon puudub kuna….jne).

Veekasutuse aastaaruande täitmise osas abistab vajadusel aruande esitajat vee erikasutusloa haldur (Keskkonnaameti spetsialist), kelle kontaktid leiate Teile väljastatud vee erikasutusloalt või Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti loa haldur kontrollib esitatud aruannet 20 päeva jooksul aruande esitamisest arvates. Juhul kui Keskkonnaamet leiab esitatud aruandes puudusi, võtab loa haldur aruande esitajaga ühendust, selgitades probleemi olemust ning seades tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.