Jägala jõe hoiuala kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek

Prindi

06.03.2017

Keskkonnaamet annab teada, et on algatanud Jägala jõe hoiuala kaitsekorralduskava koostamise aastateks 2017–2021.

Jägala jõe hoiuala kaitsekorralduskavaga antakse lühike ülevaade ala eesmärgiks olevatest loodusväärtustest, väärtusi mõjutavatest teguritest ning hinnang iga põhiväärtuseks oleva liigi ja elupaiga seisundile. Kavaga määratakse kaitse-eesmärgid ja kaitsekorralduse oodatavad tulemused kaitsekorraldusperioodi lõpuks.

Kaitsekorralduskava koostamise raames toimub 6. aprillil 2017 algusega kell 16.00 Jõelähtme Vallavalitsuses avalikkuse kaasamise koosolek, kus tutvustatakse kava eelnõud. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Parandusettepanekud kava eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (pohja at keskkonnaamet dot ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 20.04.2017.

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda siin.