Lihthange "Matsalu rahvuspargis ohustatud liikide taastamis- ja rehabilitatsioonikeskuse põhiprojekti koostamine" (viitenumber 128755)

Prindi

30.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128755. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 09.01.2012 kell 14.00.

Lihthange "Looduskaitseteemalise rändnäituse duplikaatide valmistamine" (viitenumber 129729)

Prindi

30.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129729. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 13.02.2012 kell 11.00.

Lihthange "Eestis esinevaid loodusdirektiivi elupaigatüüpe tutvustava digitaalse õppeprogrammi ja audiovisuaalse programmi koostamine ning valmistamine" (viitenumber 129438)

Prindi

29.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129438. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 16.01.2012 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange kaitsekorralduskavade koostamiseks, inventuuride ja uuringu teostamiseks (viitenumber 129181)

Prindi

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine, inventuuride ja uuringu teostamine" (viitenumber 129181) hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas.

Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Palun sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning hankega seotud küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28.02.2012 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange kaitsekorralduskavade koostamiseks ja inventuuride teostamiseks (viitenumber 129221)

Prindi

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja inventuuride teostamine" (viitenumber 129221) hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas.

Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Palun sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning hankega seotud küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 16.02.2012 kell 11.00.

Lihthange "GPS seiresüsteemi teenus 2012" (viitenumber 129446)

Prindi

16.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129446. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 23.12.2011 kell 11.00.

Lihthange "Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala säästliku arengu programmi koostamine " (viitenumber 128442)

Prindi

13.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129109. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.12.2011 kell 15.00.

Lihthange "Alam-Pedja looduskaitseala raamatu trükifaili trükkimine" (viitenumber 129109)

Prindi

08.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129109. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 23.12.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange kaitsekorralduskavade koostamiseks ja uuringute läbiviimiseks (viitenumber 129040)

Prindi

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade ja nende alusuuringute läbiviimine, Põlva-Valga-Võru regiooni järvede hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja kompleksuuringu läbiviimine ning Jõgeva-Tartu regiooni kaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja uuringute läbiviimine" (viitenumber 129040)

25.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129040. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 03.02.2012 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti looduskeskuste õppeklasside mööbli soetamine " (viitenumber 128763)

Prindi

23.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128763. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 10.01.2012 kell 11.00. 

Lihthange "Kõre, harivesiliku, hariliku kobarpea ja pehme koeratubaka kaitse tegevuskavade täitmine ning mudakonna koelmute taastamistööd" (viitenumber 128369)

Prindi

16.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128369. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 24.11.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse veebiportaali arendamine ja hooldus" (viitenumber 128591)

Prindi

Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128591. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 06.12.2011 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Põlvamaa Keskkonnamaja jäätmeteemalise püsiekspositsiooni rajamine II " (viitenumber 128503)

Prindi

15.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128503. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 03.01.2012 kell 11.00.

Lihthange "Keskkonnaameti Jõgeva hoone remonditööd" (viitenumber 128643)

Prindi

07.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128643. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 14.11.2011 kell 14.00.

Lihthange "Keskkonnaameti 2011. majandusaasta finantsauditeerimine" (viitenumber 128342)

Prindi

27.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128342. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 09.11.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse alaste uuringute läbiviimine" (viitenumber 128211)

Prindi

27.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128211. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 01.12.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti looduskeskuse uue hoone ehitamine Aia 10, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Viru maakond" (viitenumber 127837)

Prindi

21.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 127837. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 24.11.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonna- ja looduskaitseteemaliste teabematerjalide koostamine ja trükkimine" (viitenumber 127904)

Prindi

13.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 127904. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28.10.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lindude kaitse tegevuskavade täitmine " (viitenumber 127452)

Prindi

10.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 127452. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 17.11.2011 kell 11.00. 

Lihtsustatud hankemenetlusega riigihange "Väikeveekogude taastamine ja rajamine Karula Rahvuspargis ja Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti maastikukaitsealadel"

Prindi

Hankedokumendid läbiviidava hanke kohta: pdf-formaadis ja doc-formaadis. Küsimuste korral pöörduda looduskaitse osakonna projektijuhi Voldemar Rannapi poole e-posti aadressil voldemar.rannap@envir.ee või telefonil 53411962.

Hange toimub LIFE projekti DRAGONLIFE raames. Lähemat infot projekti kohta 

Pakkumused tuleb saata Keskkonnaameti projektijuhi Voldemar Rannapi e-posti aadressile voldemar.rannap@envir.ee hiljemalt 03.10.2011 kell 18.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse teabelehe trükkimine ja levitamine II" (viitenumber 127634)

Prindi

21.09.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 127634. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 04.10.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti looduskeskuste õppeklasside õppevahendite soetamine" (viitenumber 126476)

Prindi

09.09.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126476. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.10.2011 kell 11.00. NB! Pakkumuste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 10.11.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lendorava (Pteromys volans), euroopa naaritsa (Mustela lutreola), nahkhiirte ning viigerhülge (Phoca hispida) kaitse tegevuskavade täitmine" (viitenumber 127279)

Prindi

06.09.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127279. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 21.09.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse bussi soetamine" (viitenumber 127341)

Prindi

31.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127341. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.09.2011 kell 11:00.

Lihtsustatud hankemenetlusega riigihange "Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks aastal 2011" (viitenumber 127227)

Prindi

31.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127227. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 08.09.2011 kell 11:00.

Lihtsustatud menetlusega riigihange "Jõevähi asustamine 2011" (viitenumber 127178)

Prindi

30.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127178. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 05.09.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade ja nende alusuuringute koostamine" (viitenumber 126887)

Prindi

18.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126887. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28.09.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti arvutite ja monitoride hange 2011" (viitenumber 127005)

Prindi

10.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127005. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 12.09.2011 kell 14:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lindude kaitse tegevuskavade koostamise tellimine" (viitenumber 126948)

Prindi

08.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126948. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 19.09.2011 kell 14:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Erivahendid lamminiidu hooldamiseks Matsalu rahvuspargis II" (viitenumber 126714)

Prindi

22.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126714. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 10.08.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Euroopa angerja (Anquilla anquilla) taasasustamine aastal 2011" (viitenumber 126092)

Prindi

19.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126092. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 29.08.2011 kell 14:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ning alusuuringute läbiviimine" (viitenumber 126408)

Prindi

14.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126408. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 30.08.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse teabelehe trükkimine ja levitamine" (viitenumber 126441)

Prindi

13.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126441. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28.07.2011 kell 14:00.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keskkonnahariduse arendamine“ programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Põlvamaa Keskkonnamaja jäätmeteemalise püsiekspositsiooni rajamine (viitenumner 126383)

Prindi

06.07.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee.
Hankedokumendid on samuti avalikult kõigile kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele. Hanke viitenumbriks on 126383.

Pakkumus tuleb üle anda Keskkonnaameti haldusosakonna töötajale allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 22.08.2011 kell 13:00. Osalejale väljastatakse kinnitus pakkumuse esitamise kohta. Detailsem informatsioon on toodud riigihangete registris avaldatud hanketeates aadressil https://riigihanked.riik.ee/register.
 

Vereva lemmaltsa (Impatiens glandulifera Royle) ohjamiskava 2013 – 2017 koostamise tellimine (viitenumber 126395)

Prindi

06.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126395. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 25.07.2011 kell 14:00.

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine (viitenumber 125671)

Prindi

21.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 125671. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 09.08.2011 kell 14:00. 

Tõugja kaitse tegevuskava koostamise tellimine (viitenumber 126095)

Prindi

20.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126095. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 21.07.2011 kell 11:00.

 

Taimede kaitse tegevuskavade koostamise tellimine (viitenumber 126094)

Prindi

17.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126094. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 09.08.2011 kell 11:00.

Putukate kaitse tegevuskava koostamise tellimine (viitenumber 126010)

Prindi

16.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126010. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.07.2011 kell 14:00.

Samblate kaitse tegevuskavade koostamise tellimine (viitenumber 125762)

Prindi

16.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126010. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 11.07.2011 kell 14:00.

Lihtsustatud korras tellitava teenuse riigihange „Karuputke võõrliikide tõrje tellimine 2011-2012 aastal Lümanda, Mustjala, Torgu, Harju, Lahemaa, Oandu, Selja ja Valgejõe üksustes“

Prindi

13.06.2011 Detailset informatsiooni läbiviidava hanke kohta saab Keskonnaameti koduleheküljelt siit. Hankija võimaldab kõigil huvitatud isikutel hankedokumente alla laadida elektrooniliselt veebilehe kaudu. Küsimuste korral pöörduda looduskaitse osakonna looduskaitse bioloog Eike Vunk poole eike.vunk@keskkonnaamet.ee.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine" meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamise" II investeeringute kava alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Seente kaitse tegevuskavade koostamise tellimine" (viitenumber 125641)

Prindi

02.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee/ Hanke viitenumbriks on 125641. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 30.06.2011 kell 14:00.
 

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Tartu Aleksandri tn 14 ja Turu tn 11a kinnisvara haldus-ja hooldusteenus"

Prindi

31.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina dot borodina at keskkonnaamet dot ee

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti elektrooniliselt aadressile marina dot borodina at keskkonnaamet dot ee digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 13.06.2011 kella 10:00-ks

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lendorava, viigerhülge ja hallhülge kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (125342)

Prindi

23.05.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee/ Hanke viitenumbriks on 125342. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.06.2011 kell 13:00.

Lihtsustatud menetlusega riigihange "Poollooduslike koosluste täiendav inventuur 2011"

Prindi

13.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti maahoolduse peaspetsialist Annely Reinloo poole e-posti aadressil: annely dot reinloo at keskkonnaamet dot ee

Pakkumused tuleb saata Keskkonnaameti maahoolduse peaspetsialisti Annely Reinloo e-posti aadressile annely dot reinloo at keskkonnaamet dot ee hiljemalt 31.05.2010 kell 10.00

Avatud hankemenetlusega riigihange "Heitvee- ja suublaseire 2011" (125262)

Prindi

09.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee

Pakkumus tuleb üle anda Keskkonnaameti haldusosakonna töötajale allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 01.07.2011 kell 09.00. Osalejale väljastatakse kinnitus pakkumuse esitamise kohta. Detailsem informatsioon on toodud riigihangete registris avaldatud hanketeates aadressil https://riigihanked.riik.ee/register Hanke viitenumbriks on 125262.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Kivisisaliku kaitse tegevuskava koostamine" (125240)

Prindi

09.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee

Pakkumus tuleb üle anda Keskkonnaameti haldusosakonna töötajale allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 02.06.2011 kell 10.00. Osalejale väljastatakse kinnitus pakkumuse esitamise kohta. Detailsem informatsioon on toodud riigihangete registris avaldatud hanketeates aadressil https://riigihanked.riik.ee/register Hanke viitenumbriks on 125240.
 

 

Lihtsustatud hankemenetlusega riigihange „Võõrliigi –signaalvähi (Pacifastacus leniusculus ) leviku tõkestamine

Prindi

05.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist poole e–posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee.
Pakkumused tuleb üle anda või saata kullerpostiga aadressil keskkonnaamet, Narva mnt 7a, Tallinn 15712 või esitada elektrooniliselt Keskkonnaameti looduskaitse osakonna vee-elustiku peaspetsialisti Jaanus Tuusti e-posti aadressile jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee hiljemalt 12.05.2011 kell 10.00

Lihtsustatud korras tellitava teenuse riigihange "Karuputke võõrliikide tõrje tellimine 2011-2012 aastal".

Prindi

2011.04.20 Detailset informatsiooni läbiviidava hanke kohta saab Keskonnaameti koduleheküljelt siit. Hankija võimaldab kõigil huvitatud isikutel hankedokumente alla laadida elektrooniliselt veebilehe kaudu. Küsimuste korral pöörduda looduskaitse osakonna looduskaitse bioloog Eike Vunk poole eike.vunk@keskkonnaamet.ee.
 

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine" meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamise" II investeeringute kava alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Maasturite kasutusrendile võtmine 2011" (124755)

Prindi

19.04.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonda aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 06.06.2011 kell 12.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta. Detailsem informatsioon on toodud riigihangete registris avaldatud hanketeates aadressil https://riigihanked.riik.ee/register

Avatud hankemenetlusega riigihange "Hiiumaa laidude maastikukaitseala hooldustehnika" (124471)

Prindi

31.03.2011 Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 10.05.2011 kell 13.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.
Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna juhataja Indrek Tuulik’u poole e-posti aadressil: indrek.tuulik@keskkonnaamet.ee

Avatud hankemenetlusega riigihange„Erivahendid lamminiidu hooldamiseks Matsalu rahvuspargis" (124461)

Prindi

31.03.2011 Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 18.04.2011 kell 10.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.
Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna juhataja Indrek Tuulik’u poole e-posti aadressil: indrek.tuulik@keskkonnaamet.ee
 

Satelliitsaatjate ost sookure, väike- ja suur-konnakotka uurimiseks.

Prindi

30.03.2011

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Satelliitsaatjate ost sookure, väike- ja suur-konnakotka uurimiseks ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee hiljemalt 11.04.2011 kell 12:00. Pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti looduskaitse osakonna looduskaitse bioloogi Ivar Ojaste poole e-posti aadressil ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee. Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti looduskaitse osakonna looduskaitse bioloogi Ivar Ojaste e-posti aadressile

Hankedokumentide saamiseks palun p

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Keskkonnaameti sisekoolitajate koolitamine"

Prindi

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Keskkonnaameti sisekoolitajate koolitamine "
Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti personaliosakonna töötajale e-maili aadressil katlin.allika@keskkonnaamet.ee hiljemalt 28.02.2011 kell 09.00.
Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti personaliosakonna spetsialisti Kätlin J Allika poole e-posti aadressil: katlin.allika@keskkonnaamet.ee