Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla, Hiiu-Lääne-Saare ja Pärnu-Viljandi, Viru ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse-, hoiu- ja loodusalade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine"

Prindi

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla, Hiiu-Lääne-Saare ja Pärnu-Viljandi, Viru ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse-, hoiu- ja loodusalade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine" (viitenumber 145377)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee . Hanke viitenumbriks on 145377. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 12.12.2013 kell 10:59.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskkonnaamet kuulutas välja ideekonkursi "Keskkonnaharidusliku sisuga õppeklippide valmistamine"

Prindi

Keskkonnaamet kuulutas välja 22.10.2013 ideekonkursi „Keskkonnaharidusliku sisuga õppeklippide valmistamine“ (viitenumber 146086).

Ideekonkurss viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee . Hanke viitenumbriks on 146086.

Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi ideekonkursi dokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Ideekavand tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 03.12.2013 11:00.

Töö finantseeritakse: „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keskkonnahariduse arendamine“ programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi nimetus: "Keskkonnahariduse arendamine". Programmi number: 1.1.0901.11-0001 (Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt edastatud struktuuritoetuse ID-number).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskkonnaamet kuulutas välja riigihanke „Keskkonnasõbralikkuse eest tunnustamise süsteemi väljatöötamine ning rakendamine“

Prindi

Keskkonnaamet kuulutas välja 23.09.2013 avatud menetlusega riigihanke „Keskkonnasõbralikkuse eest tunnustamise süsteemi väljatöötamine ning rakendamine“ (viitenumber 145831).


Avatud menetlusega riigihange viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee  . Hanke viitenumbriks on 145831.
Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi ideekonkursi dokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 24.10.2013 11:00.

Töö finantseeritakse: „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keskkonnahariduse arendamine“ programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi nimetus: "Keskkonnahariduse arendamine". Programmi number: 1.1.0901.11-0001 (Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt edastatud struktuuritoetuse ID-number).

 

Keskkonnaamet kuultas välja hankekonkursi õppevahendite loomiseks

Prindi

Keskkonnaamet kuulutas välja 11.10.2013 ideekonkursi „Õppevahendite loomine keskkonna ja jätkusuutliku arengu valdkonna õppeks keskkonnahariduse keskustele“ (viitenumber 145527).

Ideekonkurss viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee . Hanke viitenumbriks on 145527.
Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi ideekonkursi dokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Ideekavand tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 21.11.2013 11:00.

Töö finantseeritakse: „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keskkonnahariduse arendamine“ programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi nimetus: "Keskkonnahariduse arendamine". Programmi number: 1.1.0901.11-0001 (Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt edastatud struktuuritoetuse ID-number).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine"

Prindi

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 144964.

Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 24.09.2013 kell 10:59.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine"

Prindi

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine" (viitenumber 143147)
Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 143147. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 19.08.2013 kell 10:59.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

 

 

 

 

 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lindude kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (viitenumber 142217)

Prindi

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 142217. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 27.05.2013 kell 10:59.

Tellitavate tööde rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine" programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Matsalu rahvuspargi interaktiivse teejuhi koostamise tellimine (viitenumber 142511).

Prindi

8.05.2013.2013 kl 15 avalikustatakse riigihangete registris Matsalu teejuhi hange. Keskkonnaamet kutsub riigihankest osa võtma: Matsalu rahvuspargi interaktiivse teejuhi koostamise tellimine (viitenumber 142511).

Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 140589. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 17.05.13 kl 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Putukate kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (viitenumber 138692)

Prindi

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 138692. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 06.05.2013 kell 10:59.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Taimede kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (viitenumber 142202)

Prindi

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 142202. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 07.05.2013 kell 10:59.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Matsalu rahvuspargi interaktiivse teejuhi koostamise tellimine (viitenumber 140589)

Prindi

Täna, 13.03.2013 kl 15 avalikustati riigihangete registris Matsalu teejuhi hange. Keskkonnaamet kutsub riigihankest osa võtma: Matsalu rahvuspargi interaktiivse teejuhi koostamise tellimine (viitenumber 140589)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 140589. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 25.03.2013 kell 11:00.