Riigihanked 2009

Prindi

Keskkonnaameti korraldatavate riigihangete teated leiate riigihangete registri kaudu, märkides "Hankija" lahtrisse "Keskkonnaamet".

HANKEDOKUMENDID

Pakkuja kohustub Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee hankedokumentide allalaadimisel registreerima e-posti aadressil virko dot ojamaa at keskkonnaamet dot ee

Keskkonnaameti büroomööbli hankimine

Maasturite kasutusrendile võtmine

Ideekonkurss telekampaania “Eesti Looduskaitse 100” teostamiseks

Narva jõe kanjoni kalakoelmute osaline taastamine. Eelprojekt.

Riikliku merereostustõrje plaani kohane naftareostunud eluslooduse elujõulisuse taastamise valmisoleku suurendamine"

Vilsandi rahvuspargi külastuskeskuse Loona mõisa näitusemaja püsiekspositsiooni rajamine

KAVANDATAVAD HANKELEPINGUD vastavalt Riigihangete seaduse §16 lõikele 6.
Hankelepingud, mille maksumus on riigihanke piirmäärast madalam, kuid ületavad asjade ja teenuste ostmisel 20 000 EURi ja ehitustööde puhul 130 000 EURi.

Pakkuja kohustub Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee hankedokumentide allalaadimisel registreerima e-posti aadressil virko dot ojamaa at keskkonnaamet dot ee

Elupaikade ja liikide inventuur, seire ning 6 hoiuala Kaitsekorralduskava eelnõu koostamine"

Lihtsustatud menetlusega riigihankega kontoritarvete soetamine

"Keskkonnaameti 2009. majandusaasta aruande finantsauditeerimine"

Kontoritarvete ostmine

Lendorava tegevuskava täitmine 2009. aastal

Euroopa naaritsa tegevuskava täitmine 2009. aastal

Tutka tegevuskava täitmine 2009. aastal

Must-toonekure tegevuskava täitmine 2009. aastal

Maasturi kasutusrendile võtmine

Postmarkide hange kaitse-eeskirjade avalikustamisteadete saatmiseks

UPS seadmete ost

Arvutite ostmine

Sülearvutite ostmine

Kinnisvara haldus ja hooldus

Väliriietuse soetamine

Olemasolevate GPS seadmete asendusseadmete ost

Serveriruumide ning kaabelduse uuendamine

GPS seiresüsteemi teenus

Telemeetriaseadmete ostmine

Kõrvemaa maastikukaitseala metsaelupaigatüüpide inventuur

„Metoodika arendamine kaitsealuste objektide külastuskoormuse mõjude hindamiseks ning kaitsekorralduslike otsuste tegemiseks”

Rehvide ostmine

Norra finantsmehhanismi projekti assistendi leidmine

Invasiivsete võõrliikide ohjamine

Loodushoiutöö

Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel

Novell tarkvaralitsentside ost

Suverehvide ostmine

Poruni jõe hüdroloogilise reziimi taastamiseks vajalike uuringute läbiviimine ja eelprojekti koostamine

“Arktiliste veelindude rändeloendus Põõsaspeal 2009. aastal”