Language switcher

You are here

Seadmete registreerimine

Seadme omanikul tuleb seade FOKA registris registreerida 2 nädala jooksul selle paigaldamisest. Selleks kasutatakse soovitatavalt e-Keskkonnaameti teenust. Registreerimistaotlust on võimalik esitada ka e-posti teel, esitades Keskkonnaametile digiallkirjastatud registreerimisvormid.

Registreerimine koosneb kahest etapist:

I etapp (PDF) - seadme omanik esitab seadme andmed ja määrab käitlemistoimingute teostaja ehk hooldaja. Soovi korral annab seadme omanik hooldajale volituse II etapi täitmiseks.
II etapp (PDF) - esitatakse täiendavad tehnilised andmed seadme kohta. II etapi täidab kas seadme omanik või tema poolt volitatud hooldaja (volitus antakse registreerimise I etapis). NB! Volituse andmine ei mõjuta omaniku seadusest tulenevaid kohustusi ning andmete tähtaegse esitamise eest jääb vastutavaks omanik.

Hooldaja valik seadme registreerimise I etapi lõpus toimub vastavalt seadme kasutusvaldkonnale ning seadmes sisalduvale aine tüübile (osoonikihti kahandavad ained või fluoritud kasvuhoonegaasid). 

Iga registreeritud seade saab unikaalse FOKA registri koodi. FOKA registri koodiga fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava seadme märgis peab olema kleebitud seadme hooldeavade lähedusse. Märgis peab olema kindlalt oma kohale kinnitatud ning selgelt loetav kogu aja vältel, kui seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

Kui seade on FOKA registris registreeritud ning vahetub seadme hooldaja või muutuvad seadme omaniku andmed või seadme asukoht, tuleb seadme omanikul Keskkonnaametit teavitada, tehes registris vastav muudatus 10 tööpäeva jooksul. Registreeritud seadme tehnilisi andmeid (nt seadmes olev aine kogus, seadme võimsus) seadme omanik pärast registreeringu kinnitamist enam muuta ei saa. Juhul kui tehnilised andmed on registreerimisel valesti märgitud, tuleb muudatuse tegemiseks pöörduda Keskkonnaameti poole.

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele tuleb seadme omanikul esitada registrisse andmed ka registreeritud seadme võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutamiselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise kohta 2 nädala jooksul vastavast toimingust arvates.

Kui seadme hooldaja on registreerinud seadme ümberehituse, mille käigus seadmes sisalduv aine kogus on muutunud või seadmes olev aine on asendatud mõne muu ainega (fluoritud kasvuhoonegaasiga), siis tekib FOKA registris automaatselt uue tähisega seade, millel on uued tehnilised parameetrid. Vastavalt välisõhu kaitse seadusele peab seadme omanik uue seadme andmeid täiendama ning kinnitama seadme registreeringu 2 nädala jooksul.

Juhendid FOKA kasutamise kohta on leitavad e-Keskkonnaametis.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media