Language switcher

You are here

Metsakaitseekspertiis

Metsakaitseekspertiisi algatab Keskkonnaamet metsateatisega või muul viisil laekunud teabe alusel:

  • ettekirjutise tegemiseks metsakahjustuste ärahoidmiseks ja nende leviku tõkestamiseks;
  • rekreatiivse kasutamisega seotud metsakahjustuste vältimiseks piirangute kehtestamiseks omanike nõusolekul.

Metsakaitseekspertiisi tellimiseks esitab metsaomanik Keskkonnaametile olulise metsakahjustuse esinemise kohta metsateatise metsakahjustusest või taotluse (81.39 KB, PDF) lageraie tegemiseks:

  • tormi, üleujutuse, ulatusliku metsatulekahju või muu loodusjõu põhjustatud ulatuslike kahjustuste tõttu hukkunud;
  • looduslike tegurite tagajärjel halva tervisliku seisundiga metsa;
  • halva fenotüübiga puistu;
  • metsaomanikust sõltumata põhjusel väikese rinnaspindalaga ja täiusega puistu uuendamiseks.

Metsakaitseekspertiisi tulemustest teavitatakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul, metsakahjustuse metsateatise, metsaomaniku taotluse või muul viisil metsakahjustust käsitleva teabe saabumisest arvates (alus: Metsaseadus § 41 lg 15).

Metsakaitseekspertiis tehakse võimalusel kogu kahjustusalale korraga.

Metsakaitseekspertiisi kohta vormistatakse arvamus, mis sisaldab:

  • ekspertiisi tegemise põhjuseid;
  • metsa seisukorra hinnangut;
  • eksperdi arvamust, võimalusel soovitusi metsakaitsetööde tegemiseks.
 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media