Language switcher

You are here

Metsapuude seemnekontrollilabor

Metsaosakonna metsapuude seemnekontrolli laboril on akrediteeritud kvaliteedijuhtimissüsteem ja akrediteering (Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor L037 (PDF) (pdf)) aastast 2000, kui tegutseti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse koosseisus. Alates 01.02 2009 kuulub labor Keskkonnaameti metsaosakonna koosseisu. Labor asub Tartus Rõõmu tee 6.

Seemenete analüüsimisel kasutatakse rahvusvahelisi ISTA (International Seed Testing Association) metoodikaid.

Seemnete kvaliteedikontrolliks on akrediteeritud seemnete puhtuse määramine (meetod ISTA 3), 1000 seemne massi määramine (meetod ISTA 10) ja seemnete idanevuse määramine (meetod ISTA 5).

Laboris kontrollitakse metsapuude seemnete kvaliteeti ja tunnustatakse seemnepartiisid. Keskkonnaministri 01.07.2016  määruses nr.20 „ Metsa uuendamisel kasutada lubatud  kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali  tarnimise ja turustamise nõuded“  sätestatud nõuetele vastavuse korral väljastatakse tellijale analüüsiprotokoll ja sertifitseerimise taotlemisel  seemnepartii põhitunnistus.

Seemnete sertifitseerimise toimingute eest tasumine kuni 31.12.2019

Riigilõivuseadus § 134 Metsapuu seemnete sertifitseerimine

Sertifitseerimiseks võetava metsapuu seemne proovi võtmise ja laboratoorsete analüüside eest tasutakse riigilõivu 7 eurot. Link

Seemnete sertifitseerimise toimingute eest tasumine alates 01.01.2020

Riigilõivuseadus § 134 Metsapuu seemnete sertifitseerimine

Sertifitseerimiseks võetava metsapuu seemne proovi võtmise ja laboratoorsete analüüside eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

Taotlus metsaseemnepartiide analüüsimiseks (13.64 KB, XLSX)

Taotlus saata info@keskkonnaamet.ee

Hariliku kuuse  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

Hariliku männi  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

Sanglepa  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

Arukase idanevuskatse. Foto: Märt Bratka

   

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media