Language switcher

You are here

Taastamine

Keskkonnaamet toetab poolloodusliku koosluse taastamist loodushoiutoetuse abil.

Toetust saab maaomanik või rentnik taotleda kaitstaval objektil asuva poolloodusliku koosluse taastamiseks või karjaaia rajamiseks vastavalt keskkonnaministri määrusele.

Toetatavad tegevused:

  • Pilliroo eemaldamine
  • Võsa eemaldamine
  • Puurinde liituvuse vähendamine
  • Mätaste purustamine
  • Tara rajamine

Loodushoiutoetuse taotlusi saab Keskkonnaametile esitada jooksva aasta 22. maini.

Vormid taotlejale:

Sõltuvalt poolloodusliku koosluse seisundist võib taastamine kesta 1-4 aastat. Taastamisele peab järgnema poolloodusliku koosluse hooldamine.

Lisaks korraldab Keskkonnaamet poollooduslike koosluste taastamist erinevate projektide abil.

Iga maaomanik saab Maa-ameti geoportaali looduskaitse kaardirakendusest kontrollida, kas tema maal asub väärtuslik poollooduslik kooslus.

Luhaniidu taastamine. Foto: Kaidi Silm


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media