Language switcher

You are here

Hooldamine

Poollooduslike koosluste hooldamist toetatakse Maaelu arengukava raames.Euroopa Liit maaelu arenguks

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse eesmärk on parandada poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit.

Toetatavad tegevused:

  • Karjatamine
  • Niitmine ja niite koristamine

Toetuse taotlemine toimub vastavalt maaeluministri määrusele elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel 2. maist kuni 21.maini. Hilinenud taotlusi on võimalik esitada 22. maist kuni 17. juunini.

Toetuse menetleja on PRIA. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse viie tööpäeva jooksul ning:

  • seab hooldatavatele aladele lisatingimusi, kui need on vajalikud ala seisundi parendamiseks;
  • seab vajadusel eritingimused ala hooldamiseks kui need on kooskõlas kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavaga.

 

 

Hooldatud rannaniit. Foto: Kaidi Silm

                                                                          


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media