Language switcher

You are here

Orgaanilisi lahusteid kasutav käitaja

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitaja, kellel puudub välisõhu saasteloa või keskkonnakompleksloa omamise kohustus, peab oma tegevuse Keskkonnaametis registreerima.

Lenduv orgaaniline ühend on ühend, mille aururõhk temperatuuril 293,15 K (s.o 20 C) on vähemalt 0,01 kPa või millel on konkreetsetes kasutustingimustes nimetatud aururõhule vastav lenduvus. Orgaanilised lahustid on lenduvad orgaanilised ühendid, mida kasutatakse spetsiifilise eesmärgiga, mis on omakorda toodud tööstusheite seaduse §-s 11 lõikes 3.  

Oma tegevuse peavad registreerima need orgaanilisi lahusteid kasutavad käitajad, kes ületavad järgmisi künniseid:

 1. liimiga katmine – 5 tonni või enam;
 2. uute sõidukite pindade katmine – 0,5–15 tonni;
 3. sõidukite taasviimistlemine – 0,5 tonni või enam;
 4. rullmaterjali katmine – 25 tonni või enam;
 5. metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine – 5 tonni või enam;
 6. puitpinna katmine – 15 tonni või enam;
 7. nahkpinna katmine – 10 tonni või enam;
 8. mähisejuhtme katmine – 5 tonni või enam;
 9. pinnakattevahendi, laki, trükivärvi ja liimi tootmine – 100 tonni või enam;
 10. jalanõude tootmine – 5 tonni või enam;
 11. farmaatsiatoodete tootmine – 50 tonni või enam;
 12. kuivatiga rullofsettrükk, muu rotatsioonsügavtrükk, fleksograafia, rotatsioonsiidtrükk, lamineerimine või lakkimine – 15 tonni või enam;
 13. väljaannete trükkimiseks kasutatav rotatsioonsügavtrükk – 25 tonni või enam;
 14. rotatsioonsiidtrükk kangale või papile – 30 tonni või enam;
 15. kummi töötlemine – 15 tonni või enam;
 16. taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimine ning taimse õli rafineerimine – 10 tonni või enam;
 17. puitmaterjali immutamine – 25 tonni või enam;
 18. puit- ja plastmaterjali lamineerimine – 5 tonni või enam;
 19. uute sõidukite pindade tööstuskatmine – 15 tonni ja enam;
 20. pinna puhastamine tootmisprotsessis, kasutades käesoleva seaduse §-s 140 või 141 nimetatud aineid – 1 tonni või enam;
 21. muu pinna puhastamine – 2 tonni või enam;
 22. keemiline puhastus – igasugune lahtusti kogus.

Siin tuleb tähelepanu pöörata sellele, et lahusti kulu arvutatakse, liites kasutatavates kemikaalides ja segudes sisalduva lahusti kogused. Näiteks, kui kasutatakse 10 t viimistlusvahendit aastas, mille lahustisisaldus on 60%, siis lahusti aastane kulu on 10 t*60%=6 t.

Kui liita ainult kemikaalide ning segude kogused, jättes arvestamata lahusti sisaldust, siis see ei kajasta see lahusti kulu.

Juhul, kui ettevõtte tegevus läheb ülaltoodud loetelu alla, kuid lenduvate orgaaniliste ühendite (ehk LOÜ) aastane heitkogus on üle 0,5 t, siis ei ole vaja tegevust registreerida, vaid on vaja õhusaasteluba. Kui orgaaniliste lahustite kasutaja ei ole oma tegevuse registreerimisel ise välja toonud, kui suur on aastane LOÜ heitkogus, siis arvutab selle esitatud kohustuslike andmete põhjal Keskkonnaamet.

Loe õhusaasteloa omamise kohta täpsemalt siit ja keskkonnakompleksloa omamise kohta siit. Loa omaja kohustustega saab tutvuda siin.
 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media