Language switcher

You are here

Püügiandmete esitamine

Millal pean esitama püügiandmed?

  • Kui tegemist on kuni üks kuu kehtiva kalastuskaardiga, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.
  • Pikemal perioodil kui üks kuu kehtiva kalastuskaardi püügiaruanne esitatakse viie päeva jooksul iga kalendrikuu lõppemisest arvates.
 

OLULINE INFO!

Püügiaruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel juhul märgitakse aruandelehele püügikoguseks null. 

Püügiandmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning alates 01.01.2018 keeldutakse andmete esitamata jätnud isikule uue kalastuskaardi andmisest kui ta on taotluse esitamisele eelnenud aastal jätnud püügiandmed esitamata. Püügiandmeid saab esitada ka tagantjärele.

 

Kuidas esitada aruannet?

Aruande esitamiseks on mitu võimalust. Valida tuleb neist üks.

  • Elektrooniliselt saab püügiandmeid esitada www.pilet.ee lehel (Minu andmed/Piletid alt valida Kehtivad piletid või Ostude ajalugu (kui kalastuskaardi kehtivus on lõppenud). Avage pilet ning Märkused lahtris leiate lingi aruande esitamiseks.
  • ID- kaardi abil saab andmeid esitada ka Kalanduse Infosüsteemis;
  • Püügiaruande saab esitada ka Keskkonnaametis kohapeal või saata tähtkirjana posti teel ühel järgmistest aadressidest:
    •  püük siseveekogudest: Aleksandri 14, 51004 Tartu;
    •  püük merest: Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla.

Iga kalastuskaardi kohta tuleb esitada eraldi aruandeleht. Kontrollige kindlasti, et lehele oleks kirjutatud õige kalastuskaardi number. Vale numbri korral ei ole võimalik tuvastada, millise kalastuskaardi kohta andmed esitati ning andmed võivad seetõttu jääda esitamata.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media