Language switcher

You are here

Europarc ja Põhja-Balti sektsioon

EUROPARC Föderatsioon, tuntud ka kui Euroopa Kaitsealade Liit, loodi 1973. aastal.

Organisatsiooni eesmärkideks on edendada kaitsealade planeerimist ja korraldust, aidata kaasa uute kaitsealade tekkele ning tõsta teadlikkust kaitsealadest.

Need on vajalikud abinõud, et kindlustada loodusväärtuste säilimist ja mõjutada EL-i poliitikat. Muuhulgas on oluline kaitsealade omavaheline koostöö ja kogemuste vahetus.

Keskkonnaamet on õigusjärglasena EUROPARCi liige alates 1991. aastast ja alates 2003. aastast Põhjamaade-Baltimaade sektsiooni liige. Sektsiooni kuuluvad lisaks Eestile veel Norra, Rootsi, Soome, Taani, Leedu, Läti ja Islandi esindajad. Kokku on töörühmas ligikaudu 40 liiget. Sektsiooni kodukorra järgi korraldab tööd rotatsiooni korras eesistujamaa, kes valitakse kolmeks aastaks. Aastatel 2012-2014 oli sektsiooni eesistujaks Keskkonnaamet.

Föderatsiooniga on liitunud enam kui 400 liiget (kaitsealade administratsioonid, looduskaitseorganisatsioonid, mittetulundusühingud jne), kes tegutsevad 8 sektsioonis:

  • Atlandi saared
  • Saksamaa
  • Itaalia
  • Prantsusmaa
  • Madalmaad
  • Hispaania
  • Kesk- ja Ida-Euroopa
  • Põhjamaad-Baltimaad

EUROPARCi tegevused:

  • European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas - säästva turismi sertifikaat, mis omistatake kaitsealale ja selle läbipiirkonnale. Eesmärgiks on kaitsealade säästev majandamine ja kvaliteetne turismitoode ning -teenus läbi partnerluse looduskaitseala valitseja, turismiettevõtjate ja kohalike elanike vahel. Eestist on sertifikaat omistatud Matsalu rahvuspargi piirkonnale (2015. a; 2020. a taotleb sertifikaadi pikendamist), Lahemaa rahvuspargi piirkonnale omistati 2019. aastal ja Soomaa taotleb 2020. aastal.
  • Junior Ranger Programme - noore looduskaitsja kursused, mida korraldatakse iga-aastaselt. Eestis alustati programmiga 2004. aastal. Tänaseks on kursused saanud traditsiooniks kõikides Eesti rahvusparkides, va Alutagusel. Lisainfo noore looduskaistja kursuste kohta saab siit.

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media