Language switcher

You are here

Jäätmeluba

Jäätmeluba on vaja

 • jäätmete kõrvaldamiseks
 • jäätmete taaskasutamiseks
 • ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud isiku enda tegevuse tulemusena tekkinud jäätmete kogumiseks ja veoks
 • teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil
 • kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks
 • olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena
 • jäätmete tekitamiseks jäätmeseaduse §-s 75 sätestatud juhtudel
 • jäätmehoidla käitamiseks

 

Jäätmeluba ei nõuta

 • füüsiliselt isikult, kes käitleb ise oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele;
 • Päästeameti päästetöö käigus jäätmete kogumisel ja veol.

 

Kas teadsid, et ?

 • Jäätmeluba saab taotleda 5 aastaks.
 • Jäätmeid ei tohi vastu võtta isik, kellel ei ole jäätmeluba, registreerimistõendit või keskkonnakompleksluba.
 • Kontrolli, kas isikul on õigus jäätmeid vastu võtta siit.

Talgute raames koristatud prügi. Pildi autor: Dagny Kungus


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media