Language switcher

You are here

Keskkonnaameti infosüsteemid

Keskkonnaametil on infosüsteemid erineva keskkonnaalase teabe haldamiseks.

Infosüsteemide eesmärk on koondada erinevat keskkonnainfot ning võimaldada, lisaks taotlustele ja aruandlusele, esitada keskkonnatasu deklaratsioone.

1. Infosüsteem KOTKAS

KOTKAS ehk keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem on infosüsteem, mille eesmärgiks on koondada keskkonnalubade taotlemine, menetlemine, keskkonnatasude deklareerimine ja aastaaruannete esitamine ühisesse keskkonda.

Infosüsteemi KOTKAS leiab aadressilt https://kotkas.envir.ee.

Infosüsteemis KOTKAS saab esitada järgmiste valdkondadega seotud deklaratsioone:

 • Maapõu
 • Vesi
 • Välisõhk
 • Jäätmed
 • Keskkonnakompleksload

Vaata ka infosüsteemi KOTKAS tutvustavat videot ja juhendeid infosüsteemi kasutamiseks.

2. Keskkonnaameti e-teenuste portaal

E-teenuste portaalis on võimalik korrigeerida enne 2020. aastat esitatud keskkonnatasu deklaratsioone.

E-teenuste portaali leiab aadressilt http://eteenus.keskkonnaamet.ee/.

Miks kasutada KOTKAS-t ja Keskkonnaameti e-teenuste portaali?

 • Esitatud deklaratsioonis puuduvad arvutusvead, tasumäärade vead ja loa andmete deklaratsioonile kandmise vead. Paberil või e-kirjaga esitatud deklaratsiooni sisestamisel võib ilmneda, et arvutuskäigus esineb puudusi ning deklaratsioon palutakse uuesti esitada;
 • tasumisele kuuluva summa saab teada kohe;
 • portaali kasutamine on mugav ja kasutajasõbralik;
 • deklaratsiooni saab esitada deklareerijale sobivas kohas ja ajahetkel;
 • deklaratsiooni koostamisele ja esitamisele kulub vähem aega;
 • nõue edastatakse Maksu- ja Tolliametile kohe;
 • arvutuste vormid on eeltäidetud loa andmetega (täita tuleb vaid perioodi keskkonnakasutuse andmed) ja tasumääradega (arvutustehted tehakse automaatselt);
 • deklaratsiooni täitmiseks saab kasutada abikalkulaatoreid;
 • loa valdaja võib volitada deklaratsioonide koostamist ja esitamist mitmele isikule;
 • esitatud deklaratsioonide kohta jääb deklareerijale ülevaade – deklareerija saab hiljem juba esitatud deklaratsioone vaadata;
 • deklaratsiooni andmed eeltäidetakse aastaaruandlusele.

Kuidas saab kasutada infosüsteemi KOTKAS ja Keskkonnaameti e-teenuste portaali?

Infosüsteemide kasutamiseks peab tuvastama end ID-kaardi või Mobiil-ID- ga, seega on vaja interneti ühendusega arvutit. ID-kaardiga tuvastamiseks peab olema ID-kaardi lugeja ja tarkvara.

Seejärel tuleb sõlmida leping. Lepingu saab mugavalt sõlmida otse portaalis. Lepingu sõlmimise õigus on keskkonnaloa valdaja esindusõiguslikul isikul. Lepingu sõlmimise järgselt saab lepingu sõlmija anda volituse isikule (isikutele) deklaratsiooni koostamiseks ja esitamiseks. Volituse deklaratsiooni esitamiseks saab anda mitmele isikule ja üks isik võib olla volitatud esitama rohkem kui ühe keskkonnaloa keskkonnatasu deklaratsiooni. Lepingu sõlmimine ja volituste andmine on ühekordne protseduur, mis on lihtne ja vähe aeganõudev.

Infosüsteemi kasutamise lepingut on võimalik sõlmida ja anda volitusi ka Keskkonnaameti kontorites. Selleks, et sõlmida leping Keskkonnaameti kontoris, peab keskkonnaloa valdaja esindusõiguslikul isikul kaasas olema isikut tõendav dokument. Kui esindusõigus on edasi volitatud, peab lisaks isikut tõendavale dokumendile, kaasas olema esindusõigust tõendav volikiri. Infosüsteemide kasutamiseks vajalike volituste andmisel tuleb esitada volitatava isikukood ja nimi.

Nõuded elektrooniliselt esitatavale dokumendile

Infosüsteemi kasutuslepingu sõlmimisel ja volituste andmisel tuleb esitada dokumendid PDF formaadis (Portable Document Format). Samuti peab kasutuslepingu sõlmijal ja volituste andjal endal olema vastavate dokumentide PDF formaadis vastu võtmise valmidus.

Edaspidi võivad infosüsteemide kaudu Keskkonnaametile esitatavad dokumendid olla ka OpenDocument formaadis (näiteks odt- , ods- faili tüübid) või Microsoft Office faili formaadis (näiteks doc-, xls- faili tüübid).

Keskkonnaametile esitatud andmete struktureerimis- ja paigaldusviis dokumendis peab olema Keskkonnaametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav, vastasel juhul loetakse failis sisalduv teave esitamata jäetuks.

3. Metsaregister

Metsaregistris kogutakse ja säilitatakse andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta.

Metsaregister asub aadressil https://register.metsad.ee/#/. 

Kliendid saavad esitada metsaregistris e-metsateatist. Teatise esitamiseks on loodud abistav juhend. (PDF)

Keskkonnaamet sisestab, töötleb ja väljastab metsateatiseid, samuti välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmeid ning tagab nende andmete asjakohasuse, õigsuse ja nendega seotud kasutajatoe. Loe lähemalt metsanduse rubriigist.

Klienditugi

Infosüsteemide kasutamisel on abiks Keskkonnaameti klienditugi telefonil 662 5999 või meilitsi e-posti aadressil klienditugi@keskkonnaamet.ee.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media