Language switcher

You are here

Majandusteave

Teave 2018. aasta riigieelarve ning selle liigenduste kohta on leitav Rahandusministeeriumi veebilehel. Samalt lehelt leiab ka info varasemate aastate eelarvete kohta.

Üldnformatsioon Keskkonnaameti eelarve (sh koostamise alused, eelnõud, seletuskirjad jmt) kohta

Keskkonnaamet eraldiseisvat majandusaasta aruannet ei koosta. Raamatupidamise seaduse (§ 2 lg 4) kohaselt on riigi raamatupidamiskohustuslaseks Keskkonnaministeerium oma valitsemisala ulatuses. Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus ehk riigiraamatupidamiskohustuslase üksus (Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 1 lg 5 ja § 12 lg 5).

Raamatupidamise seaduse (§ 14 lg 1 ja § 37 lg 1) alusel on kohustatud majandusaasta aruande koostama riigi raamatupidamiskohustuslane.

Majandusaasta aruanded on leitavad aadressil http://www.envir.ee/et/majandusteave.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media