Language switcher

You are here

Töö ja praktika Keskkonnaametis

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning –kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.

 

Meie missiooniks on luua ja hoida head elukeskkonda praegu ja mõeldes tulevastele põlvedele.

 

Vaba teenistuskoha konkursikuulutuse avaldame kodulehel, täpsemalt saab konkursi tingimustest lugeda tööpakkumiste rubriigist. Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

 

Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala ametiasutuste värbamise ja valiku korraga (33.02 KB, PDF).                                     

 

Joonis Keskkonnaameti töötajate jagunemisest soo, vanuse ja haridustaseme järgi. Kokku on meil 370 töötajat, kellest 260 naist ja 110 meest. 343 töötajal on kõrgharidus, 27-l keskharidus, vabatahtlik personali voolavus aastas on 10%.

                             

               

 

Peresõbraliku tööandja märgise logo

Keskkonnaamet pälvis 2018. aastal kaugtöö tegija märgise ja vastutustundliku ettevõtluse pronkstaseme. Loe lähemalt 

Lisaks pälvisime 2019. aastal peresõbraliku tööandja algmärgise. Loe lähemalt.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media