Language switcher

You are here

Jahindusnõukogud

Alates 2013. aastast korraldatakse jahindustegevus maakonnapõhiselt jahindusnõukogudes. Jahindusnõukogu koosneb võrdsetel alustel jahipiirkonna kasutajate ja maaomanike esindajatest ning sinna nimetatakse ka riigipoolne esindaja (keskkonnaameti esindaja).

Jahindusnõukogu pädevusse kuulub:

 1. ettepanekute tegemine Keskkonnaametile pruunkaru, hundi ja ilvese küttimise korraldamiseks;
 2. põdra, punahirve, metskitse ja metssea (edaspidi ka uluksõralised) küttimismahu ja -struktuuri kokkuleppimine;
 3. ettepanekute tegemine jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseks, kui on rikutud jahiseaduse § 22 lõike 1 alusel kokkulepitut;
 4. ettepanekute tegemine jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale jahipiirkonna piiri muutmiseks;
 5. seisukoha andmine jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise kohta.

Jahindusnõukogude esimehed on maakondades:

 • Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa - Sulev Vare
 • Põlvamaa,  Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa - Ena Poltimäe
 • Raplamaa, Järvamaa - Jaanus Nilp
 • Saaremaa - Olav Etverk
 • Jõgevamaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa - Aimar Rakko
 • Harjumaa - Margo Tannik
 

Toimunud jahindusnõukogude dokumendid:

Alates 2020. aastast näeb jahindusnõukogude koosolekute protokolle Keskkonnaameti dokumendiregistris (valida esimesest rippmenüüst Keskkonnaamet, teisest rippmenüüst dokumendi liigiks "protokoll", pealkirja lahtrisse tuleb kirjutada jahindusnõukogu ning seejärel vajuta nupule otsi).

Varasemate protokollide saamiseks võib saata palve Keskkonnaameti üldmeilile info@keskkonnaamet.ee või kontakteeruda vastava piirkonna jahinduse spetsialistiga.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media