Language switcher

You are here

Tegevuskavad ja ülevaated

Keskkonnaamet koostab veemajanduskava ellu viimiseks iga vesikonna kohta tegevuskava. Nimetatud tegevuskava kinnitab keskkonnaminister veemajanduskomisjoni ettepanekul.

Keskkonnaamet koostab igal aastal tegevustest ülevaate, mille esitab veemajanduskomisjonile heakskiitmiseks järgneva aasta 1. maiks. Aruanne avalikustatakse pärast seda, kui veemajanduskomisjon on ülevaate heakskiitnud.

 

Tegevuskava ja ülevaate koostamise aluseks on Tegevuskava ja ülevaate koostamise põhimõtted (133.93 KB, PDF).

Meetmete sisu aitavad selgitada faktilehed:

 

Lisainfo: 

Vee seisundi teabevihik (3.92 MB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media