Language switcher

You are here

Püsielupaigad

Kaitsealuste liikide elupaikade ja kasvukohtade kaitseks moodustatakse püsielupaigad.

Püsielupaikades on kaitse-eesmärgiks konkreetsete kaitsealuste liikide oluliste elupaikade või kasvukohtade säilitamine. Ka kaitsealadel ja hoiualadel kaitstakse ohustatud liike, kuid seal on lisaks liigikaitselistele eesmärkidele ka laiemad eesmärgid - kaitstakse ohustatud kooslusi, säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Kaitsealade ja hoiualade pindala on reeglina suurem kui püsielupaikadel.

Kotkaste, lendorava ja must-toonekure pesapaikade kaitseks moodustuvad püsielupaigad automaatselt peale pesapuu leidmist looduskaitseseaduses sätestatud ulatuses ja kaitsekorraga. Muud püsielupaigad moodustatakse ja nende kaitsekord kinnitatakse keskkonnaministri määrusega.

Eestis on moodustatud püsielupaigad eelkõige I ja II kaitsekategooria liikide elupaikade ja kasvukohtade säilitamiseks. I ja II kaitsekategooria liikide nimekiri on kättesaadav Riigi Teatajast, vaata ka III kaitsekategooria liikide nimekirja. Kõikide keskkonnaministri määrusega moodustatud püsielupaikade kaitse-eeskirjad on samuti kättesaadavad Riigi Teatajast.

Esimese kaitsekategooria linnuliik niidurüdi Abruka saarel. Foto: Marju Erit

Esimese kaitsekategooria linnuliik niidurüdi Abruka saarel. Foto: Marju Erit 
 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media