Language switcher

You are here

Liigi tegevuskavad

Tegevuskavasid koostatakse liikide kaitseks või ohjamiseks.

Ohustatud liikide seisundi parandamiseks koostatakse liigi kaitse tegevuskavad. Nende koostamist korraldab Keskkonnaamet eelkõige I kaitsekategooria liikidele ja nendele liikidele, kelle kaitseks seni rakendatud tegevused ei taga liigi soodsat seisundit või kelle kaitset nõuavad rahvusvahelised lepped.

Liigi ohjamise tegevuskava koostatakse siis, kui võõr- või probleemliigi arvukust peab piirama, kuna liigi arvukuse suurenemine võib põhjustada olulist negatiivset mõju keskkonnale või ohtu inimese tervisele või varale.

Tegevuskavad kiidab pärast valmimist heaks liikide kaitse ja ohjamise korraldamise komisjon, mis koosneb Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi spetsialistidest ning liigiekspertidest. Liigi kaitse või ohjamise tegevuskava kinnitab Keskkonnaameti peadirektor. Kõik kinnitatud tegevuskavad on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Alates 2017. aastast kinnitab kavasid Keskkonnaamet ning need on leitavad vasakpoolselt lehelt. Menetluses olevate liigi tegevuskavade kohta saab samuti infot Keskkonnaameti liigikaitse büroost.

Kuldking Kingli hoiualal Saaremaal. Pildistas Kadri Paomees.

Kaunis kuldking sai kaitse tegevuskava 2015. aastal. Peamisteks kaitsemeetoditeks on raiete, metsakuivenduse, kasvukohtade hoolduse jmt reguleerimine ja suunamine. Kõige enam leidub kuldkinga Saaremaal, Lääne-Eestis, läänesaartel ning Järva- ja Jõgevamaal. Foto: Kadri Paomees


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media