Language switcher

You are here

Veekaitse teabepäevad 2015

Keskkonnaameti veekaitse teabepäevade eesmärk oli selgitada vee seisundi hindamise ja seisundi parandamiseks koostatava tegevuskava põhimõtteid ning paisutamise mõju veekogu seisundile.

Järgmiseks perioodiks koostatava veemajanduskava ja meetmeprogrammi eelnõude avalik väljapanek saab peatselt läbi. Veekogude seisundi koondhinnangud 2014. a andmete alusel näitavad, et heas seisundis on 61% pinnaveekogumitest ja 79 % põhjaveekogumitest. Kuidas need hinnangud koostatakse ja mida teha, et meie veekogude olukord paraneks?

Infopäevade korraldamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, korraldas Keskkonnaamet.

Teabepäevade materjalid:

Pinnaveekogumite seisund (1.87 MB, PDF), Elina Leiner

Pais, paisutamine ja veeluba (2.48 MB, PDF), Elina Leiner

Põhjaveekogumite seisund (1.31 MB, PDF), Milvi Aun

VMK meetmeprogrammi rakendamine (1.16 MB, PDF), Milvi Aun


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media