Language switcher

You are here

Kiirgusallikate inventuur (aastaaruanne)

Kiirgustegevusloa omaja peab pidama tema vastutusel oleva kiirgusallika ja radioaktiivse jäätme, selle asukoha ja üleandmise kohta arvestust ning tegema üks kord aastas kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete inventuuri.

Alates 2019. aastast esitab kiirgustegevusloa omaja inventuuri tulemused Keskkonnaameti kiirgusosakonnale aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks läbi infosüsteemi KOTKAS (aastaaruanded).

Kiirgusallikate inventuuri aruanne tuleb esitada eelmise aasta kohta ning see on kohustuslik kõikidele, kellele on väljastatud kiirgustegevusluba kiirgusallika kasutamiseks või hoidmiseks.

Inventuuri aruanded on infosüsteemis KOTKAS eeltäidetud kujul, vastavalt kiirgustegevusloale kantud andmetele.

Juhend kiirgusallikate inventuuri aruande esitamiseks:

  1. Siseneda infosüsteemi KOTKAS. Esmakordsel sisselogimisel sõlmida leping.
  2. Töölaua vasaku peamenüü alt valida AASTAARUANDED.
  3. Avaneb aken Minu aastaaruanded (esitamata), seejärel valida sobiva loa järel Lisa aastaaruanne.
  4. Avaneb kiirgusallikate inventuuri aruanne 2018 ning Aastaaruande vormide täitmine. Vajutada esimese lahtri Inventuuri andmete esileht peale.
  • Kontrollida andmed ning vajutada salvesta ja kontrolli, seejärel vajutada Vormide nimekiri või vasakul asuvale noolekesele järgmise vormi kuvamiseks.
  • Juhul kui eeltäidetud vormid ei vasta tegelikule olukorrale, teha muudatused ning vajutada Salvesta ja kontrolli.
  • Mitte asjakohased vormid tuleb märkida „Ei ole asjakohane“ ja vajutada OK.
  • Kui kõik vajalikud vormid on kontrollitud peavad need olema märgistatud rohelise linnukesega.
  • Kontrollimise eesmärgil vajutada vormide nimekirja pealehel Aastaaruande kontroll ning seejärel Kinnita aastaaruanne.
  • Avaneb inventuuri andmete esitamise koondtabel, andmete õigsuse korral vajutada uuesti Kinnita aastaaruanne ja OK. Muutmise vajaduse korral vajutada Tagasi vormide nimekirja.

*Juba alustatud inventuuuri (aastaaruande) esitamiseks valida Minu aastaaruanne alt Pooleli olvevad.

Tõrgete esinemise korral loodame Teie mõistvale suhtumisele ja palume pöörduda Keskkonnaameti klienditoe poole klienditugi@keskkonnaamet.ee, tel 662 5999.

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media