Language switcher

You are here

Hinnakiri

Mõõtepunktide arv lepitakse enne mõõtmist Tellijaga kokku võttes arvesse mõõtmise eesmärki ja mõõteobjekti eripära. Mõõtmistulemused ja arve edastatakse posti teel, juhul kui pole kokku lepitud teisiti. Tulemused väljastatakse pärast arve tasumist.

Keskkonnaministri määrus nr 27 "Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad"

TASULISTE TEENUSTE TASUMÄÄRAD

Nr

Teenuse kirjeldus

Ühik

Ühiku hind eurodes

1

Kiirgustaseme mõõtmine spetsialistide kohalesõiduga:

alfa-, beeta, gamma- või röntgenkiirgus, neutronite voog

mõõtepunkt

25,65

2

Kiirgustaseme mõõtmine spetsialistide kohalesõiduga väljaspool tööaega:

alfa-, beeta, gamma- või röntgenkiirgus, neutronite voog

mõõtepunkt

51,30

3

Kiirgustaseme mõõtmine spetsialistide kohalesõiduga kiirtöö korral

(teenuse või tellimustöö tegemisel 24 tunni jooksul tellimiskirja kättesaamisest arvates):

alfa-, beeta, gamma- või röntgenkiirgus, neutronite voog

mõõtepunkt

38,48

4

Kiirgusohutushinnangu koostamine

väikese ja mõõduka ohuga kiirgustegevuse jaoks, kiirgusvarjestuse arvutamine

tund

10,1

5

Radoonisisalduse mõõtmine ruumide õhus aktiivmeetodil

(elamutes, korterites, ühiskondlikes- ja tootmisruumides)

mõõtmine

45

6

Radoonisisalduse mõõtmine ruumide õhus passiivmeetodil

(elamutes, korterites, ühiskondlikes- ja tootmisruumides kütteperioodil)

mõõtmine

45

7

Termoluminestsentsdosimeetri näidu mõõtmine

mõõtmine

13

8

Ühe veeproovi Rn-222 analüüs

analüüs

53,11

9

Ühe veeproovi summaarse alfa- ja beetakiirguse analüüs

analüüs

50

10

Ühe veeproovi H-3 analüüs

analüüs

57,78

11

Ühe veeproovi Ra-226 analüüs

analüüs

90,50

12

Ühe proovi Sr-90 analüüs

analüüs

92,86

13

Gamma-spektromeetriline analüüs ilma eelneva kontsentreerimiseta

analüüs

73,88

14

Gamma-spektromeetriline analüüs eelneva kontsentreerimisega

analüüs

106,60


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media