Language switcher

You are here

Hinnakiri

Mõõtepunktide arv lepitakse vajadusel enne mõõtmist Tellijaga kokku, võttes arvesse mõõtmise eesmärki ja mõõteobjekti eripära. Mõõtmistulemused ja arve edastatakse elektroonselt ja/või posti teel, juhul kui pole kokku lepitud teisiti. Tulemused väljastatakse pärast arve tasumist.

Keskkonnaministri määrus nr 27 "Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad"

TASULISTE TEENUSTE TASUMÄÄRAD

Nr

Teenuse kirjeldus

Ühik

Ühiku hind eurodes

1

Kiirgustaseme mõõtmine spetsialistide kohalesõiduga

mõõtepunkt

40

2

Kiirgusohutushinnangu koostamine väikese ja mõõduka ohuga kiirgustegevuse jaoks, kiirgusvarjestuse arvutamine

tund

20

3 Radoonisisalduse muutlikkuse mõõtmine ruumide õhus (kestusega kuni üks nädal) mõõtmine 62

4

Radoonisisalduse keskväärtuse mõõtmine ruumide õhus (kestusega 2 – 12 kuud), kaks detektorit hoones

mõõtmine

51

4.1

Radoonisisalduse keskväärtuse mõõtmine ruumide õhus (kestusega 2 – 12 kuud), iga täiendav detektor

mõõtmine

25,5

5

Termoluminestsentsdosimeetri mõõtmine isikudoosi määramiseks

mõõtmine

15,25

6

Rn-222 analüüs ühes veeproovis

mõõtmine

119

7

Summaarse alfa- ja beetakiirguse analüüs ühes veeproovis

analüüs

121

8

H-3 analüüs ühes veeproovis

analüüs

121

9

Ra-226 analüüs ühes veeproovis

analüüs

137

10

Ra-228 analüüs ühes veeproovis

analüüs

173

11

Sr-90 analüüs ühes proovis

analüüs

158

12

Gamma-spektromeetriline analüüs ilma eelneva kontsentreerimiseta

analüüs

147

13

Gamma-spektromeetriline analüüs koos eelneva kontsentreerimisega

analüüs

170

 Kiirgusohutushinnangu ja toimimiskatsete teenuste hinnakujunemise selgitus ja näited (555.41 KB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media