Language switcher

You are here

Laboratoorsed analüüsid

Keskkonnaameti kiirgusosakonna laboratooriumi tegevuse eesmärgiks on läbi viia riikliku kiirgusseire programmi raames kogutud proovide analüüse ning pakkuda laborianalüüside teenust. Laboratoorium on akrediteeritud katselaborina, vastates gamma-spektromeetrilise analüüsi valdkonnas ISO 17025:2005 nõuetele (tunnistus nr L175 (PDF)). Kvaliteedi tagamise ja kontrolli eesmärgil võtab laboratoorium regulaarselt osa rahvusvahelistest vōrdlusanalüüsidest.

 

Teenuste hinnakiri

Tellimuste ja lepingute alusel analüüsitakse peamiselt:

 • ehitusmaterjale (Ra-226, K-40, Th-232, Cs-137);
 • vett (summaarne alfa ja beeta aktiivsus, Cs-137, H-3, Ra-226, Ra-228, Sr-90, Rn-222);
 • toiduaineid (Cs-137, Cs-134, Sr-90);
 • taimseid materjale (Cs-137, Cs-134, Sr-90, Ra-226);
 • pinnast (Cs-137, Ra-226, K-40, Th-232).

Gamma-spektromeetrilisel analüüsi meetodil määratakse erinevatest proovidest ka teisi radionukliide, mille kohta täpsemat infot saab laboratooriumist.

 

Analüüsi tellimiseks on vajalik:

 

 1. vormistada tellimuskiri Keskkonnaameti kiirgusosakonnale, kus on kirjas
 • tellija andmed: tellija nimi, registrikood või isikukood, kontaktaadress, -isik, ja -telefon ning mõõtetulemuste ja arve edastamiseks e-posti aadress (mõõtetulemuste posti teel saamiseks lisada vastav info);
 • analüüsiks toodava proovi/materjali nimetus (kui soovitakse tulemust võõrkeeles, siis ka analüüsitava proovi /materjali võõrkeelne nimetus);
 • millist analüüsi soovitakse tellida;
 • mõningatel juhtudel ka proovivõtu kuupäev ja kellaaeg (vajalik näiteks Rn-222 sisalduse määramisel joogivees);
 • kui tellija peab vajalikuks, siis ka proovivõtu koha andmed.

Tellimuskirja näidis: Laboratoorse analüüsi tellimus (564.96 KB, PDF)

 

 1. helistada laboratooriumisse telefonidel 664 4910, 664 4911 või 664 4924 või saada e-kiri: eia.jakobson@keskkonnaamet.eelarissa.palmin@keskkonnaamet.ee; jana.mihkelson@keskkonnaamet.ee, et kooskõlastada:
 • proovi toomise aeg;
 • analüüsiks vajalik proovi kogus (sõltub millist analüüsi tellitakse);
 • millises taaras proov tuua (näiteks vee proovides Rn-222 sisalduse määramiseks väljastab laboratoorium eelnevalt spetsiaalse pudeli, proovivõtu juhendi ning vajalikud vahendid);
 • ehitusmaterjalide puhul proovide peenestusaste (kivimaterjali tüki suurus ei tohiks ületada 5 mm);
 • analüüsi tähtaeg (erinevatel analüüsidel on erinevad tähtajad).
 1. edastada proov koos tellimiskirjaga laboratooriumisse (Kopli 76, 10416 Tallinn).

Analüüsitulemused ja arve edastatakse e-posti teel, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tulemused väljastatakse pärast arve tasumist.

 


Vaata lisaks:

Teenusstandard

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media