Language switcher

You are here

Keskkonnaamet kinnitas Kura kurgu hoiuala, Vesitükimaa hoiuala, Vesitükimaa laidude ja Vesitükimaa hallhülge püsielupaiga kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 24.04.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/13 Kura kurgu hoiuala, Vesitükimaa hoiuala, Vesitükimaa laidude ja Vesitükimaa hallhülge püsielupaiga kaitsekorralduskava aastateks 20172026.

Kura kurgu hoiuala asub Saare maakonnas Salme vallas Kaimri, Hindu, Läätsa, Vintri, Tehumardi, Imara, Anseküla, Rahuste ja Üüdibe külades ning Salme alevikus; Torgu vallas Tammuna, Jämaja, Sääre, Kaavi, Läbara, Lindmetsa, Kargi, Mäebe, Türju, Ohessaare, Mõntu, Kaunispe, Karuste ja Mässa külades; Lääne-Saare vallas Abruka külas. Hoiuala pindala on 189 792,2 ha, millest 189 429,5 ha on meri, 352,9 ha on maismaa ja 9,8 ha siseveekogud. Hoiuala maismaaosa põhiväärtuseks on mosaiikne ja vahelduv poollooduslike koosluste kompleks. Kura kurk on Eesti tähtsaim avamerel peatuvate rändlindude koondumiskoht. Laidudel, Sääre lahel ja laide ümbritseval merel on sügisrände ajal vee- ja rannikulindude viimane puhke- ja toitumispaik enne mere ületamist.

Vesitükimaa hoiuala paikneb Saare maakonnas Torgu vallas Sääre külas. Hoiuala suurus on 216,4 ha, millest 214,1 ha on maismaa, 2,1 ha siseveekogud ja 0,2 ha meri. Hoiuala põhiväärtuseks on suurel alal laiuvad rannaniidud.

Vesitükimaa laiud paiknevad Saare maakonnas Torgu vallas Sääre külas 161,3 hektaril. Kaitstavast alast 154,4 ha on meri ja 6,9 ha maismaa. Vesitükimaa laiud on oluline veelindude pesitsus- ja rändepeatuspaik ja erandliku rannadünaamikaga ala.

Vesitükimaa hallhülge püsielupaik paikneb Saare maakonnas Torgu vallas Sääre külas. Püsielupaiga pindala on 102,7 ha, millest 97 ha on meri ja 5,7 ha maismaa. Püsielupaik kattub 78,7 ha ulatuses Vesitükimaa laidude kaitsealaga. Püsielupaiga eesmärgiks on hallhülge poegimisala kaitse.

Kaitsekorralduskavaga hõlmatav ala kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Vesitükimaa loodusalana ja Kura kurgu linnualana.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks.

Kura kurgu hoiuala, Vesitükimaa hoiuala, Vesitükimaa laidude ja Vesitükimaa hallhülge püsielupaiga kaitsekorralduskava peamisteks tegevusteks on erinevad inventuurid ja seired ning poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine.

Tutvu kaitsekorralduskavaga SIIN (6.89 MB, PDF)

Lisainfo: Gunnar Raun, kaitse planeerimise spetsialist, kaitse planeerimise büroo, gunnar.raun@keskkonnaamet.ee, 457 6442.

Foto: Gunnar Raun

Kaitsekorralduskava koostamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media