Language switcher

You are here

Tegevuskava 2018-2019

Keskkonnaamet on koostanud 2018-2019. a tegevuskava.  

Tegevuskava koostamisel olid kaasatud kohalikke omavalitsused, Keskkonnainspektsioon, Riigimetsa Majandamise Keskus, Maanteeamet ja Põllumajandusamet. Konsulteeriti Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumiga. Eelnõu saadeti kõikidele osapooltele ettepanekute ja vastuväidete saamiseks ning seda tutvustati veeteemalistel teabepäevadel augustis 2017.

Tegevuskava seletuskiri (640.43 KB, PDF)

Lisa 1 Pinnavee meetmed (254.07 KB, XLSX)

Lisa 2 Põhjavee meetmed (46.59 KB, XLSX)

Lisa 3 Ettepanekud tegevuskavale (14.82 KB, DOCX)

 

Ülevaated 

  • 2018.a tegevuste ülevaade (4.54 MB, PDF)lisa 1 (83.97 KB, XLSX)lisa 2 (45 KB, XLSX)lisa 3 (14.28 KB, XLSX), lisa 4 (145.79 KB, XLSX).
  • 2019.a tegevuste ülevaade lisatakse pärast selle heakskiitmist veemajanduskomisjonis.

 

 

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media