Language switcher

You are here

Veeteemalised teabepäevad

Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi koostöös toimusid 15., 16. ja 23.august teabepäevad eesmärgiga anda ülevaade veeseisundi heaks ellu viidud tegevustest 2016. aastal ja 2018-2019. aastaks plaanitud tegevustest. Ühtlasi esitleti 2021-2027 perioodi veemajanduskavade ja üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade koostamise ajagraafiku ja programmiga koostamisega seotud tegevusi. Räägiti ka reovee kohtkäitluse korraldamisest kohalikes omavalitsustes ning lõpuks anti ülevaade pinnavee- ja põhjaveekogumite seisundist. Tutvustati ka 2017.a kevadel valminud Veeveebi.

 

Veemajanduskavade koostamise ajagraafiku ja programmi tutvustus (1.12 MB, PDF), Reet Ulm

Ülevaade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskava ellu viimisest 2016. aastal ja 2018-2019 tegevuskava eelnõu tutvustus (1.85 MB, PDF), Milvi Aun

Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade koostamise tutvustus (1 MB, PDF), Agne Aruväli

Kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses (1.31 MB, PDF), Marit Ristal

Kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses (1.19 MB, PDF), Raili Kärmas

Ülevaade pinnaveekogumite seisundist (1.43 MB, PDF), Mai Andresson

Ülevaade põhjaveekogumite seisundist - Pärnu ettekanne (1.88 MB, PDF), Tallinna ettekanne (1.53 MB, PDF) ja Tartu ettekanne (1.55 MB, PDF), Kersti Türk

Veeveebi ettekandes näidati rakendust ja selle võimalusi, eraldi ettekannet ei olnud.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media