Language switcher

You are here

Keskkonnaamet muutis Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava sõnastust

Keskkonnaamet muutis peadirektori 29.08.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/23 Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava 2016-2025 (kinnitatud 11.08.2015 käskkirjaga nr 1-4.2/15/363).

Muudatuse vajaduse on tinginud asjaolu, et ebasoodsatel aastatel saaks lubada erandkorras hekseldamist. Muudetakse kaitsekorralduskava punkti 4.2.4 „Pool-looduslike koosluste niitmine“, tuues sisse täpsustuse, mille kohaselt võib märgadel niitudel võsastumise pidurdamiseks ebasoodsatel aastatel lubada erandkorras hekseldamist. Üldjuhul ei ole hekseldamine siiski lubatud, kuid praegusele praktikale tuginedes tuleb see kõne alla juhul, kui avatuna hoitakse kiirestivõsastuvaid alasid, mille niimine koos niite koristamisega (või karjatamisega) on ajutiselt takistatud, kuid soodsamatel aastatel võimalik. Hekseldada ei tohi sagedamini kui kord 3 aasta jooksul.

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda SIIN (8.92 MB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media