Language switcher

You are here

Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 26.10.2017. a käskkirjaga nr 1080 on algatatud määruse „Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) ajavahemikus 4.12.2017–08.01.2018 ja veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (laane@keskkonnaamet.ee või Roheline 64, Pärnu) hiljemalt 08.01.2018. Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või  vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aastal.

Lisainfo: Liis Jääger, 674 4810, liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Kaitse-eeskiri (388.39 KB, PDF)
Seletuskiri (418.5 KB, PDF)
Kaitseala kaart (327.91 KB, JPG)
Hoiuala kaart 1 (293.43 KB, JPG)
Hoiuala kaart 2 (272.63 KB, JPG)
Hoiuala kaart 3 (285.61 KB, JPG)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media