Language switcher

You are here

Kiirgusallika leid

Radioaktiivset ainet sisaldava konteineri ehk kiirgusallikaga kokkupuutumine võib kujutada ohtu inimese tervisele ja ümbritsevale keskkonnale.

Erinevalt paljudest teistest ohtudest on ioniseeriv kiirgus lõhnatu, maitsetu ja visuaalselt nähtamatu, mistõttu inimene ei saa kiirgusallikast tulenevale kiirgusele instinktiivselt reageerida.

Kiirgusallika leiu puhul on keeruline tuvastada ohu olemasolu ning enamasti on see võimalik ainult kiirgusohu märgise või spetsiaalsete mõõteriistade abil.

Käitumine kiirgusallika leiu korral

Pärast kiirgusallika leidmist toimuv tegevus sõltub avastatud kiirgusallika tüübist.

Kui avastatakse varjestuseta allikas, varjestatud allikas või tühi varjestuskonteiner, siis tuleb viivitamatult lahkuda leiukohast.

Seejärel tuleb teavitada viivitamatult kiirgusallika leiust Päästeametit (telefon 112), Keskkonnainspektsiooni (telefon 1313) või Keskkonnaameti kiirgusosakonda (telefon 6644 900).

See on vajalik, sest kiirgusallikas võib olla ohtlik nii inimestele kui ka keskkonnale. Katkine kiirgusallikas võib põhjustada kuni tema ohutustamiseni saaste levikut järjest laialdasemal alal, mistõttu on tema kiire ohutustamine äärmiselt oluline. Kui allika leiukoht on raskesti tuvastatav, tuleb see äratuntavalt märgistada.

Päästeametile, Keskkonnainspektsioonile või Keskkonnametile antav info peab olema selge ja üheselt mõistetav:

  1. kiirgusallika leiukoht (leiukohale lähim kohanimi);
  2. millistel tundemärkidel põhineb oletus, et tegu on kiirgusallikaga (nt kiirgusohu märgis);
  3. teavitaja nimi ja kontaktandmed.

Täpsema info saamiseks loe juhendmaterjali leitud kiirgusallikatest teavitamise (PDF) kohta ning vaata ka juhendmaterjali lisa (PDF).

Kiirgusohu märgis

Foto: Kiirgusohu märgis. Ove Maidla

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media