Language switcher

You are here

Keskkonnaamet kinnitas Järvevälja maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 29.12.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/33 Järvevälja maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2018–2027.

Järvevälja maastikukaitseala asub Alutaguse vallas Rannapungerja külas. Kaitseala pindala on 309,7 ha, millest riigimaad on 304,6 ha ja eramaad 5,1 ha. Kaitseala esmaseks kaitse-eesmärgiks on Peipsi põhjaranniku luitestiku kaitse ja loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010*) nind siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) kaitse. Lisaks kaitstakse ka I kaitsekategooria liiki kalakotkast ja II kaitsekategooria liiki pruuni lõikheina. Kaitseala jaguneb kaheks sihtkaitsevööndiks ja kaheks piiranguvööndiks. Kaitseala kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Järvevälja loodusalana.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse järgmise 10 aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks.

Kaitsekorralduskavas määratud tegevustest on olulisemad kaitseala ajakohane tähistamine looduses ning kaitsealuse taimeliigi pruuni lõikheina kasvukohtade taastamine ja hooldamine. Pruun lõikhein kasvab Rannapungerja jõe suudme lähistel niiskel ajuti üleujutataval kalda-alal, kuid tema kasvukohti ohustab viimastel aastatel intensiivistunud roostumine. Elupaikade taastamiseks nähakse kavaga ette roostiku eemaldamine.

Lisainfo: Triin Amos, Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo spetsialist, triin.amos@keskkonnaamet.ee, 733 4163 

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda SIIN (5.4 MB, PDF).

Rannapungerja tuletorn. Foto: Triin Amos


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media