Language switcher

You are here

Vabariigi Valitsus kinnitas Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskirja

Vabariigi Valitsus kinnitas 29. märtsi 2018. a määrusega nr 25 Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskirja. Kaitse-eeskiri jõustub 16. aprillil 2018. a.

Uhtju looduskaitseala eesmärk on kaitsta mere- ja rannikuelupaiku, olulisi lindude rändepeatus- ja pesitsuspaiku ning kaitsealuseid liike. Eesmärk on kindlustada lindudele pesitsuse ja rände ajal rahu, mis tagaks nende liikide säilimise ja paljunemise levikualal. Samuti kaitstakse alal elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. Need on karid ning väikesaared ja laiud. Loodusdirektiivi liikidest on kaitse-eesmärgiks II lisas nimetatud viigerhüljes (Phoca hispida) ja hallhüljes (Halichoerus grypus). Lisaks kaitstakse kaitsealust linnuliiki alki (Alca torda) ja tema elupaiku. 

Kaitseala asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas ja selle pindala on 2955,8 ha, mis hõlmab Uhtju saari ja seda ümbritsevat mereala.

Kinnitatud kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigteataja.ee). Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga on kontaktisikuks kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Imbi Mets (telefon 329 5543, e-post imbi.mets@keskkonnaamet.ee).

Uhtju looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate loodusväärtusi hoida!

Kaitse-eeskiri

Seletuskiri (PDF)

Kaart (PDF)

Uhtju looduskaitseala. Foto: Imbi Mets


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media