Language switcher

You are here

Vähipüük

Jõevähi püük on lubatud 1. augustist 31. augustini. Püügiks on vajalik kalastuskaart, mida saab osta Keskkonnaametist ja pilet.ee kodulehelt. Püügivahendina võib kasutada vähimõrda või vähinatta. Käega püük ei ole lubatud.

Eraveekogul (mitte avalikuks kasutamiseks oleval veekogul) püüdmiseks peab olema veekogu omaniku nõusolek.

Ühele isikule antakse ühe püügipiirkonna (üldjuhul maakond, erandina ka mõni konkreetne veekogu) piires luba püüda ühe kuni viie vähipüügivahendiga kuni kolm ööpäeva, Saaremaal ühe ööpäeva. Püügivahendite ja ööpäevade arv tuleb märkida kalastuskaardi taotlusele. Üks vähipüügivahend üheks ööpäevaks maksab 3 eurot.

Jõevähile on kehtestatud alammõõt 11 cm ning sellest väiksemad isendid tuleb veekogusse tagasi lasta.

 

Püügivahendite hooldus ja võõrliigid

Haiguste leviku vältimiseks ei tohi püütud vähke ilma keskkonnaameti loata ümber asustada teistesse veekogudesse. Samuti tuleks püügivahendid pärast püüki desinfitseerida. Sobivaim viis selleks on mõneks tunniks päikese kätte jätmine, mis peaks haigustekitajad hävitama.

Eestis esineb kolm võõrvähiliiki: signaalvähk, ogapõskne vähk ja marmorvähk. Lähemalt saab võõrliikide kohta lugeda voldikust (PDF). Kui tekib kahtlus, et olete püüdnud mõne neist eelpool nimetatud võõrliikidest, siis tuleks sellest teada anda Keskkonnaametile info@keskkonnaamet.ee. Võimalusel lisage fotod püütud isendist.

 

Millal ja kuidas taotleda vähipüügiõigust?

Vähipüügiks on vajalik kalastuskaart. Taotluste vastuvõtt algab juulikuu esimesel tööpäeval kell 9:00.

Lisainfot taotlemise kohta saab lugeda meie kodulehelt.

 

2020. aastal oli vähipüük keelatud järgmises veekogudes:

  • Hiiu maakonnas on vähipüük keelatud kõigis veekogudes.
  • Saare maakonnas on vähipüük keelatud Karujärves, Põduste jões, Laugi peakraavis, Kuke peakraavis, Kurdla peakraavis, Reo karjääris, Riksu ojas ja Riksu lahel.

  • Harju maakonnas on vähipüük keelatud Mustjões ja Vääna jões.

  • Põlva maakonnas on keelatud vähipüük Lutsu jões.

  • Pärnu maakonnas on vähipüük keelatud Pärnu jões, Pärnu vallikraavis, Reiu jões, Sauga jões, Tuudi jões ja Vanamõisa jões.

  • Lääne maakonnas on vähipüük keelatud Kasari jões ja Vigala jões.

  • Rapla maakonnas on vähipüük keelatud Kasari jões, Velise jões ning Vigala jões ja Nurtu jões.

  • Tartu maakonnas on vähipüük keelatud Ropka paisjärves ja Ilmatsalu jões.

  • Ida-Viru maakonnas on vähipüük keelatud Narva jões, Narva veehoidlas, Mustajões, Balti SEJ väljavoolukanalis ja Eesti SEJ juurdevoolukanalis.

  • Võru maakonnas on vähipüük keelatud Värska lahes ja Õrsava järves.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media