Language switcher

You are here

Tillniidu looduskaitseala moodustamine

Keskkonnaamet teatab, et kavas on moodustada Järva ja Rapla maakonnas praeguste kaitstavate loodusobjektide Tillniidu looduskaitseala, Tillniidu hoiuala, Vanaaseme15 väike-konnakotka püsielupaiga, Koidula must-toonekure püsielupaiga ja projekteeritava Kastna metsa looduskaitseala liitmisel Tillniidu looduskaitseala.

Tillniidu looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, Keskkonnaameti Türi kontoris, Kehtna Vallavalitsuses ja Türi Vallavalitsuses.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Tillniidu looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsuse kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 07.09.2018. Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad.

Väljatöötamise kavatsust puudutav arutelu toimub 18.09.2018 kell 15.00 Keskkonnaameti Türi kontoris (Wiedemanni 13, Türi).

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2018. aasta sügisel keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Riina Kotter, 503 7128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Väljatöötamise kavatsus (1.03 MB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media